ACTUEEL

VGZ maakt foutje in contract voor vrijgevestigde ggz-aanbieders

De Coöperatie VGZ is voorstander van het gebruik van instrumenten als Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM), schrijft de zorgverzekeraar in het contract voor 2019 voor vrijgevestigde ggz-aanbieders. In een klein aantal contracten is per ongeluk niet opgenomen dat de 'vigerende wet- en regelgeving' geldt, dus dat VGZ niet actief gaat handhaven op de aanlevering van ROM-gegevens. De zorgverzekeraar gaat deze bepaling alsnog in de betreffende contracten opnemen.

"Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders instrumenten als ROM gebruiken als ondersteuning bij hun behandelingen. Om die reden is dit ook opgenomen in onze overeenkomst onder het kopje 'monitoring en effectmeting'", schrijft VGZ in een schriftelijke verklaring. Maar in afwachting van de landelijke discussie over ROM en privacy doet de zorgverzekeraar "geen actief verzoek aan vrijgevestigde aanbieders" om deze gegevens aan te leveren. VGZ verbindt dan ook, net als dit jaar, geen consequenties aan het niet-aanleveren van ROM-data, zolang er geen landelijke afspraken over zijn.

Het niet handhaven van de bepaling in het contract over het aanleveren van ROM-gegevens sluit volgens VGZ aan bij de bepaling die verwijst naar 'vigerende wet- en regelgeving'. "Het opschorten van de aanleververplichting valt daar wat ons betreft onder. Per abuis is deze clausule niet in alle aangeboden overeenkomsten opgenomen."

Toestemming

Voor vrijgevestigde ggz-aanbieders geldt de verplichting om ROM-gegevens te leveren niet, maar voor andere ggz-aanbieders wel. Zij moeten wel expliciet toestemming vragen aan de cliënt zolang onduidelijk is of de Stichting Benchmark Ggz de gegevens verwerkt in lijn met de privacywetgeving. Momenteel onderzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens dit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top