ACTUEEL

Radboudumc en Bernhoven halen banden aan

Radboudumc en Bernhoven gaan nauw samenwerken op het gebied van patiëntenzorg. Het universitair medisch centrum in Nijmegen en het ziekenhuis voor de regio Oss- Uden- Veghel hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Onder het motto ‘zorg dichtbij waar mogelijk, verder weg waar nodig’ zijn afspraken gemaakt over de doorverwijzing en doorbehandeling van patiënten. Met de samenwerking denken de twee zorgverleners op diverse gebieden de kwaliteit van zorg voor hun patiënten verbeteren. Bernhoven spreekt van “een mooie impuls voor de zorg in de regio”.

Uitdagingen

Ziekenhuizen zien zich geconfronteerd met grote uitdagingen, zoals een stijgend aantal oudere patiënten met meerdere ziektes, groeiende behandelmogelijkheden door kennis en innovaties en een oplopend personeelstekort. Samenwerking is volgens Radboudumc en Bernhoven het antwoord op deze uitdagingen. “Zo wordt de zorg in de regio een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kunnen we antwoord geven op de zorgvragen van de toekomst”, aldus Bernhoven in een toelichting op de samenwerking.

Praktisch

De samenwerking gaat verder dan goede bedoelingen, maar kent een praktische insteek. “We hebben onze uitleg, indicatiestelling, folders, protocollen, operatietechnieken, protheses en nazorg in Bernhoven volledig gelijkgetrokken met die van de otologie-afdeling van het Radboudumc”, zegt Yvette Gooskens, werkzaam als oorarts in Bernhoven. Hierdoor kunnen patiënten voor polibezoek of operatie nu ook in Bernhoven terecht. Voordeel is dat patiënt sneller terecht kan, terwijl het Radboudumc meer ruimte heeft voor hoog-specialistische zorgvragen.  

Overleg

Om te zorgen dat de patiënt op de juiste plek komt is het onderling overleg geïntensiveerd. "Maandelijks is er een videoconferentie met een oorchirurg uit het Radboudumc waarbij we in elkaars dossiers, scans en hoortesten kunnen kijken. We bespreken dan patiënten waarbij ik graag een advies wil over de behandeling van mijn patiënt. Dit heeft als voordeel voor de patiënt dat deze dan niet meer fysiek gezien hoeft te worden in het Radboudumc voor een second opinion.”

Pilots

Niet alleen op het gebied van KNO-zorg wordt gewerkt aan de gezamenlijke zorg voor patiënten, ook de afdelingen Maag, Darm en Leverziekten werken zo samen. Patiënten die bij Bernhoven onder behandeling zijn kunnen dankzij de samenwerking ook in klinische studies van het Radboudumc deelnemen. Ook het gebruik maken van elkaars kennis zoals bij de inzet van 3D-techniek draagt bij aan betere zorg. Met de samenwerking wordt het bovendien eenvoudiger om bij capaciteitsvraagstukken of inzet van specifieke expertise personeel uit te wisselen. In totaal lopen er op dit moment vijf pilotprojecten waarin Radboudumc en Bernhoven  concreet invulling geven aan regiozorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top