ACTUEEL

KNMG: verbeter toegang tot anticonceptie

Verbeter de toegang tot anticonceptie, met name voor kwetsbare vrouwen. Dit bepleit de KNMG in reactie op de Nota medische ethiek van minister Hugo de Jonge (VWS). Wat betreft voorstellen rondom euthanasie pleit de artsenfederatie ervoor de focus in het debat te verleggen naar levenseinde in de breedte.

In de Nota medische ethiek staat hoe het kabinet de komende jaren omgaat met medisch-ethische vragen en wat het kabinet op dit gebied wil bereiken. Aanstaande donderdag staat in de Tweede Kamer een debat gepland over de nota. In aanloop naar dit debat heeft de KNMG een inhoudelijke reactie gestuurd. Hierin geeft de federatie onder meer aan dat vrouwen soms financiële drempels ervaren voor anticonceptie. De KNMG vraagt de minister die drempels te verlagen, bijvoorbeeld door niet alleen de plaatsingskosten voor het spiraal, maar ook het spiraal zelf te vergoeden. Ook pleit de federatie voor meer kennis over en actieve begeleiding bij het gebruik van anticonceptie. 

Levenseinde

De KNMG stelt in haar reactie ook voor om het denken over het levenseinde te verbreden. In de Nota medische ethiek wordt voorgesteld om een informatiepunt in te richten waar burgers terechtkunnen voor informatie over euthanasie. De KNMG zegt hieraan te willen bijdragen, maar vindt dat informatie beschikbaar moet komen over alle mogelijkheden rond het levenseinde. Dus ook over palliatieve zorg, pijn- en symptoombestrijding, stoppen met eten en drinken en palliatieve sedatie. "Euthanasie is immers niet de enige manier om een waardig levenseinde te hebben", aldus de artsenfederatie.

De KNMG geeft verder aan met de minister te willen samenwerken om misverstanden rondom euthanasieverzoeken recht te zetten. "Artsen maken steeds vaker mee dat patiënten euthanasie als een recht opeisen, terwijl euthanasie voor artsen in beginsel strafbaar is en een laatste redmiddel. Deze verschillende verwachtingen kunnen een goede communicatie tussen artsen en patiënten belemmeren", aldus de federatie. Daarnaast denken patiënten volgens de KNMG soms ten onrechte dat zij met een schriftelijk euthanasieverzoek euthanasie 'geregeld' hebben. De federatie vraagt de minister daarom om betere voorlichting over (on)mogelijkheden van een schriftelijk euthanasieverzoek.

Stijging

Ook is de KNMG voorstander van onderzoek naar de oorzaak van de stijging van het aantal euthanasiemeldingen. Verder wil de artsenfederatie betrokken worden bij het voorgestelde onderzoek naar voltooid leven. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat in dit onderzoek het welzijn van mensen centraal moet staan, aldus de KNMG.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top