ACTUEEL

Nauwe samenwerking in geboortezorg gaat door

Experimenten waarin ziekenhuizen, verloskundigen en kraamzorg intensief samenwerken en ook samen een rekening indienen, mogen doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door Proefprocessenfonds Clara Wichmann.

Het Proefprocessenfonds vreest dat de werkwijze uiteindelijk zal leiden tot het ontstaan van grote samenwerkingsverbanden en dat daardoor de keuzevrijheid van zwangere vrouwen in het geding komt. Maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), heeft alle bezwaren afgewezen. Het CBb stelt dat het fonds de zorgen niet concreet heeft gemaakt en geen voorbeelden heeft gegeven van problemen die als gevolg van de experimenten zouden zijn ontstaan. Het geschil spitste zich toe op de financiering van de geboortezorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) noemt de uitspraak belangrijk. De NZa wijst erop dat intensievere samenwerking in de geboortezorg moet leiden tot betere zorg en het tegengaan van babysterfte. Uit evaluaties moet nog blijken of die positieve effecten zich inderdaad voordoen. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

PJM van Loon

9 september 2018

Is er dan ooit achteruitgang in kwaliteit van verloskundige zorg geweest?? En speelde geld daarbij een rol dan? Hebben de hoofdrolspelers ( niet de boekhouders of managers ) niet in de gaten, dat de gezondheid, de sterkte van de Nederlandse jeugd al een aantal decennia aan het afnemen is? Beroerde houdingen, zwak spierstelsel, afgenomen flexibiliteit maken de lichamelijke en geestelijke weerstand waarschijnlijk minder bestand tegen grote fysieke en emotionele inspanningen, die zwangerschap en bevalling toch zullen blijven. Bij Defensie is de uitval in de zware fysieke opleidingen in 25 jaar vertienvoudigd! In de topsport blijft het aantal blessures en gevallen van verminderde inzetbaarheid ook gewoon doorstijgen. Is nu niet ook de vrouwelijke "Gameboygeneratie" aan de beurt om voor nageslacht te zorgen? En de smartphonegeneratie moet nog komen! Het Onderwijs en de Publieke Geneeskunde zijn wakker aan het worden. De krachtige preventie op gebied van houding en bewegen bij het kind moet terug! Er zijn goede mogelijkheden vroeg in de zwangerschap hier op te screenen en bij te (laten) sturen.

Top