ACTUEEL

Onduidelijkheid over ondertekening zorgplan opgelost

Even was er onduidelijkheid, is een ondertekend ondersteuningsplan vereist bij verblijf in een instelling of niet? Nee, maar zorgaanbieders moeten wel kunnen aantonen dat het zorgplan met de cliënt is besproken. Dit is de uitkomst van een informeel overleg tussen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De VGN trok eind juli aan de bel. Zorgkantoren eisten een ondertekend ondersteuningsplan, terwijl dit geen wettelijke vereiste is bij verblijf in een zorginstelling. Ook informeel contact met ZN leek erop te wijzen dat voor iedere cliënt een ondertekend plan verplicht was. VGN vreesde voor een extra administratieve last.

ZN keek van dit bericht op, omdat de zorgverzekeraars juist maatregelen hadden genomen om de administratieve rompslomp te verminderen, zo liet een woordvoerder desgevraagd weten. Nader contact tussen VGN en ZN wees inderdaad uit dat de zorgkantoren niet langer een ondertekend zorgplan eisen. In plaats van een handtekening vragen zorgkantoren dat de zorgaanbieder aantoonbaar moet kunnen laten zien dat het zorgplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan.

ZN laat weten dat aantoonbaarheid kan blijken door ondertekening van het zorgplan door de cliënt óf door het plaatsen van een aantekening in het digitale of schriftelijke zorgplan door de zorgaanbieder. Dit laatste kan bijvoorbeeld door de zin "samen met meneer/mevrouw zijn de volgende onderwerpen besproken:…". Deze werkwijze geldt voor zorg thuis (VPT, MPT), intramuraal en meerzorg. Reden hiervoor is dat zorgkantoren belang hechten aan de inspraak van de cliënt in het zorgplan.

Deze nuancering ontbrak in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018. ZN heeft toegezegd over deze wijziging van het voorschrift binnenkort te publiceren. De VGN is verheugd met de verduidelijking rondom de ondertekening van het zorgplan en onderstreept het belang dat zorgkantoren niet méér eisen stellen dan de wet. De vereniging heeft de beleidswijziging inmiddels ook opgenomen in de modelovereenkomst Wlz en de daarbij behorende algemene voorwaarden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top