ACTUEEL

LVG wil voortzetting subsidie Vinex-zorg

Het streven van de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) is de Vinex-regeling voor gezondheidscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties, ook in 2011 voort te zetten. Daarover wordt nog overleg gevoerd met het ministerie van VWS. Dat meldt MedNet.

Motie

De regeling werd 15 mei verlengd voor de jaren 2009 en 2010 na een motie van SP-Kamerlid Henk van Gerven. De minister stelde toen dat een gesubsidieerde financieringswijze niet in het zorgstelsel past en dat een goede lange termijnoplossing gevonden moet worden. Volgens de LVG is daarom nog onduidelijk of de regeling daadwerkelijk wordt voortgezet.

Niet afgehandeld

In 2009 dienden zestien centra een aanvraag in voor de subsidieregeling. Een aantal centra was vrij laat met het indienen van de aanvraag, sommigen deden dit pas vlak voor de jaarwisseling, met als gevolg dat VWS de aanvragen nog niet heeft afgehandeld. Dat blijkt uit een brief van de LVG aan haar leden. Bovendien was een aantal aanvragen niet compleet, of bestond er onduidelijkheid over de plannen in relatie tot de subsidieregeling. Indien de aanvragen van de centra die het betreft voor 28 februari compleet zijn, zal het ministerie uiterlijk 31 maart beslissen.

Tegemoetkoming

Met de subsidieregeling komt het ministerie van VWS de opstartende gezondheidscentra tegemoet. Deze centra in Vinex-wijken hebben vaak te maken met specifieke aanloopproblemen. Bijvoorbeeld doordat zorgverzekeraars niet willen investeren omdat onduidelijk is of zij voldoende verzekerden in de betreffende wijk krijgen en door vertraagde oplevering van woningen. Daardoor loopt de instroom van bewoners en dus van ingeschreven patiënten vertraging op. Centra die zich in 2009 of 2010 in de opstartfase bevinden - de eerste vijf jaar na de start - kunnen subsidie aanvragen voor personeelskosten, huisvesting en automatisering.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top