ACTUEEL

Zorgbelang Drenthe en Groningen: overweeg ontvlechting Refaja

Zorgbelang Drenthe en Groningen hebben in een open brief aan de raad van toezicht van de Treant Zorggroep hun zorgen geuit over de ziekenhuiszorg in de regio. Ze stellen onder meer voor om in de verdere ontwikkeling van toekomstscenario’s te overwegen het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal uit de Treant Zorggroep te halen en samenwerking met het Ommelander Ziekenhuis te zoeken.

Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen behartigen de belangen van zorggebruikers in de provincies Drenthe en Groningen. Aanleiding voor hun brief is het recente besluit van Treant om de klinische verloskunde en kindergeneeskunde definitief te concentreren in Emmen en het aanstaande vertrek van bestuursvoorzitter Carla van de Wiel.

"Voor inwoners van het verzorgingsgebied Stadskanaal en Hoogeveen verdwijnen belangrijke zorgvoorzieningen, zonder dat er een helder beeld geschetst wordt van het toekomstige zorgvoorzieningenniveau in hun regio’s", stellen Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen in hun brief. Volgens de patiëntenorganisaties was en is de aansluiting van het Refaja ziekenhuis bij de Treant Zorggroep niet direct voor de hand liggend. "Het zou eerder 'logisch' zijn geweest om samenwerking met het Ommelander Ziekenhuis te zoeken. Wij vragen ons dan ook af in hoeverre ontvlechting van het Refaja ziekenhuis als reële optie wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van toekomstscenario’s."

Ook vragen Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen in hun brief aandacht voor de beeldvorming die zou zijn ontstaan over het aangekondigde vertrek van Carla van de Wiel als bestuursvoorzitter van Treant. "De discontinuïteit binnen de rvb van Treant is opvallend en wat ons betreft ronduit zorgelijk", aldus de briefschrijvers. "Wij pleiten voor de toekomstige invulling van de (voorzitter) raad van bestuur nadrukkelijk voor een persoon met een duidelijke 'binding' met de regio."

Concentratie

Op 22 augustus maakte Treant bekend vanwege een tekort aan kinderartsen de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde definitief op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen te concentreren. De betreffende afdelingen op locatie Refaja in Stadskanaal sluiten per 13 september. Op locatie Bethesda in Hoogeveen sluiten de klinische afdelingen op 15 oktober. Voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg kunnen patiënten straks weer op alle drie de ziekenhuislocaties terecht.

Vorige week hebben ketenpartners van Treant, waaronder verloskundigen, omliggende ziekenhuizen, ambulancediensten en zorgverzekeraars, met elkaar gesproken over de concentratie. Dit gebeurde op verzoek van de Inspectie van Gezondheid en Jeugd (IGJ). Het overleg heeft geresulteerd in aantal afspraken. Zo bieden zorgverzekeraars en gemeenten de mogelijkheid om extra capaciteit in de verloskundigenpraktijk in te zetten. Ook wordt er gekeken naar de werkbelasting van eerstelijnsverloskundigen en hebben de omliggende ziekenhuizen aangegeven dat ze, in samenwerking met Treant, voldoende capaciteit hebben om extra bevallingen op te vangen. 

Toekomstscenario's

Treant werkt momenteel samen met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Huisartsenzorg Drenthe (HZD), Zilveren Kruis en Menzis toekomstscenario’s uit voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost-Groningen. De resultaten hiervan worden dit najaar gepresenteerd. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top