ACTUEEL

Coalitie overstijgt domeinen onderwijs, zorg en jeugd

Achttien landelijke branche- en ouderorganisaties gaan hun krachten bundelen. Zij richten de nieuwe coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd op voor kinderen met een beperking of chronische ziekte. Die zorgt voor betere aansluiting van zorg en onderwijs.

Dat melden de deelnemers op 11 september in een gezamenlijk persbericht. Zij willen bereiken dat de afstemming van zorg en onderwijs minder moeizaam gaat verlopen. De wetgeving hiervoor is nu versnipperd over verschillende ministeries en uitvoerende organisaties. Het lukt ouders daardoor te vaak niet om zorg en begeleiding voor hun kind tijdens onderwijstijd te regelen. Door betere afstemming tussen instanties, kan beter en sneller ingespeeld worden op de individuele behoeften van kinderen met een beperking of chronische ziekte. Zo kunnen zij het maximale uit het onderwijs halen.

Regeerakkoord

Eind november verschijnt een rapport met aanbevelingen over betere aansluiting tussen zorg en onderwijs. Daarna volgt een plan van aanpak waar alle partijen in de coalitie mee aan het werk gaan. Ook moeten de aanbevelingen ertoe leiden dat de zorg op school naadloos aansluit op de zorg thuis.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maken deel uit van de coalitie. Zij zien er op toe dat de toezeggingen in het regeerakkoord worden uitgevoerd. In het actieprogramma Zorg voor de Jeugd van VWS zal gewerkt worden aan verbetering van de combinatie onderwijs en zorg.

De coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd bestaat naast de ministeries uit ActiZ/GGD GHOR, Ambassadeur zorglandschap jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, LECSO, Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-raad en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg, Nederlands Jeugd Instituut en Ieder(In).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top