Vastgoed

Succesvol bouwen in de zorg vraagt om samenwerking

Door zich te concentreren op samenwerken in plaats van tegenover elkaar staan, realiseert programmadirecteur Bouw Willem-Jan Hanegraaf van Rijnstate zijn projecten sneller, binnen budget en met meer mogelijkheden voor tussentijdse aanpassingen. "Het uitgangspunt is steeds: wat is het beste voor het project?"

Niet alleen in de zorg, maar ook in de bouw is personeel schaars. De prijzen stijgen terwijl de budgetten voor nieuw- en verbouwprojecten in ziekenhuizen niet ruimer worden. "Opdrachtnemers willen ook niet meer tegen elke prijs alle risico’s dragen", vertelt Willem-Jan Hanegraaf, die verantwoordelijk is voor het vernieuwbouwprogramma in ziekenhuis Rijnstate. "Verder zijn bouwplannen tegenwoordig steeds vaker aan verandering onderhevig. Omdat de ontwikkelingen in de zorg, IT en bijvoorbeeld duurzaamheid zo snel gaan, wil je tegen de tijd dat de bouw begint dingen soms anders inrichten dan toen je de eerste tekeningen maakte."

Dat vraagt om een ander soort samenwerking dan nu nog meestal het geval is. "Vaak zie je dat partijen elkaar het hele traject trachten te overtuigen van elkaars gelijk en aan het eind bij een etentje vertellen hoe blij ze met het resultaat zijn. Dat is zonde. Het is leuker en lonender om elkaar eerst te leren kennen en afspraken over werkprocessen te maken."

Gezamenlijke agenda

Tijdens zijn studie Bouwtechnische bedrijfskunde was Hanegraaf al geboeid door vakken als sociologie en organisatiekunde. "Door te reflecteren op houding, gedrag, non-verbale en verbale communicatie kom je tot een gezamenlijke agenda. In de alliantie die we nu hebben opgericht voor de verbouwing in Rijnstate, is het uitgangspunt steeds: wat is het beste voor het project? Op die manier met elkaar om de tafel gaan levert veel meer op."

Een concreet voorbeeld daarvan is de nieuwbouw van het OK-complex van Rijnstate. Hanegraaf: "Je komt sneller tot constructieve oplossingen wanneer je met in plaats van tegen elkaar werkt. Zo hebben we de eerste verkenning voor het OK-complex afgerond in december 2016, startte de bouw van fase 1 in maart 2018 en in januari 2019 ligt de eerste patiënt op tafel. Dat is extreem snel. Normaal duurt de realisatie van zo’n complexe verbouwing drie tot vijf jaar."

Wat volgens hem ook meehelpt is dat de betrokkenen vanaf dag één alle gebruikersgroepen en de interne organisatie, zoals het facilitair bedrijf, ICT en infectiepreventie, meenemen in een zogeheten stakeholders-participatiemodel. "Dat creëert draagvlak en versnelt de besluitvorming, tot aan de raad van bestuur."

------------

Tijdens het congres De nieuwe generatie Zorgvastgoed op 11 oktober aanstaande verzorgt Willem-Jan Hanegraaf een lezing over zijn vernieuwende aanpak. “Het belangrijkste inzicht is misschien wel dat je geen buikpijn hoeft te krijgen van het doen van een aanbesteding, ook binnen de kaders van aanbestedingsrichtlijnen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan hoe je circulaire oplossingen inzet en hoe je nu al inspeelt op toekomstige ontwikkelingen, zoals minder bedden in het steeds digitaler wordende ziekenhuis. Je ontdekt dat er veel meer mogelijk is dan je denkt.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Cees van der Zande

14 september 2018

Goede en beproefde aanpak! Het Delftse Model, dat bij de nieuwbouw van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft werd ontwikkeld en toegepast, leidde in 2015 tot een voorspoedige oplevering binnen planning en budget. Bouwtijd van de 56.500m2 van 30 maanden met een totale projectdoorlooptijd van 6 jaar.
Samenwerking in de volle breedte is inderdaad het sleutelwoord. Succes gewenst!

Top