ACTUEEL

NZa acht uitbreiding B-segment verantwoord

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) acht uitbreiding van het vrije B-segment tot 50 procent van het behandelaanbod verantwoord. Uit de tussentijdse monitor medisch specialistische zorg blijkt dat de prijsstijging in het B-segment lager uit valt dan eind 2009 werd verwacht.

Betere prijs en kwaliteit

De NZa constateert verder dat de wachttijden over het algemeen zijn afgenomen. De omzetten en volumes stegen net als in voorgaande jaren licht. De nieuwe cijfers bevestigenhet advies dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)in november gaf over het vrije B-segment. Hierin stelde de NZa dat uitbreiding van dit segment naar 50 procent mogelijk en wenselijk is. Zo zorgt uitbreiding van het vrije B-segment voor een meer consistente verdeling van zorg over het gereguleerde en vrije segment, wat de substitutie tussen verschillende behandelopties kan stimuleren. Voor de consument kan dit tot een betere prijs en kwaliteit leiden.

Gematigde omzetstijging

De totale omzet, exclusief de honoraria van de vrijgevestigde medisch specialisten, nam van 2007 op 2008 met ongeveer 3 procent toe. Volgens de NZa is dit deels terug te voeren op de toenemende vergrijzing. Over 2009 zijn er nog slechts beperkte cijfers beschikbaar, maar er lijkt vooralsnog sprake van een gematigde omzetstijging. De prijzen van het B-segment zijn over 2009 minder hard gestegen dan de NZa in november voorzag.

Kwaliteit en transparantie

De NZa ziet bovendien groeiende aandacht voor kwaliteit en transparantie. Er komen steeds meer initiatieven om de kwaliteit van de medisch specialistische zorg te verbeteren. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars richten zich daarbij vooral op de organisatie van de zorg, maar de NZa verwacht van hen dat zij zich meer op de zorguitkomsten richten. Uit contracten blijkt dat er inderdaad al meer resultaatafspraken over de kwaliteit worden gemaakt.

Steun in de rug

De bevindingen van de NZa vormen een steun in de rug voor demissionair minister Klink van Volksgezondheid. Klink liet zaterdag in de Volkskrant weten dat uitbreiding van het B-segment wat hem betreft “onontkoombaar” is. De Tweede Kamer beoordeelt donderdag of de plannen doorgang kunnen vinden of controversieel worden verklaard. Volgens Klink dreigt in het laatste geval een tegenvaller van enkele honderden miljoenen euro’s. De PvdA heeft bij monde van Wouter Bos laten weten verdere marktwerking in de zorg te willen bevriezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top