ACTUEEL

Was vertrekregeling topman Patyna wel WNT-proof?

Mogelijk heeft de Friese ouderenzorginstelling Patyna vertrekkend topman Berend Lugies in 2015 een veel te hoge vertrekpremie toegekend. Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CBIG) van het ministerie onderzoekt of de WNT wel is nageleefd.

Dat meldt de Leeuwarder Courant. Uit de jaarrekening van Patyna blijkt dat Lugies een bedrag van 253 duizend euro aan wachtgeld heeft bedongen. Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) geldt een maximum ontslagvergoeding van 75 duizend euro.

Fusie

Patyna zegt dat er sprake was van overgangsrecht, omdat Lugies al bijna twintig jaar in dienst was van Plantein. Plantein fuseerde met Tellens en de nieuwe organisatie werd Patyna. Lugies stapte op als topman omdat hij het niet eens was met de fusie.

Bestuursvoorzitter Johan Krul van Patyna vraagt zich af waarom er een onderzoek is ingesteld. Hij verwacht dat er niet veel uit gaat komen, omdat de accountant de vertrekregeling eerder goedkeurde. Bovendien bleek uit de jaarrekening dat vorig jaar 60 duizend euro is terugbetaald, wegens inmiddels gegenereerde inkomsten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top