ACTUEEL

Lokale politiek roept op tot steun aan Skewiel

De lokale politiek in Tytsjerksteradiel heeft de gemeenteraadsverkiezingen aangegrepen om steun te betuigen aan Skewiel Trynwâlden. Onder het motto “tijd voor daden” roepen acht partijen in een manifest de overheid om op het vernieuwende zorgconcept financieel te steunen.

Zelfstandigheid

Het Skewiel geldt nationaal en internationaal als een grensverleggend zorgconcept. Het concept is er op gericht om zorgvragers zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Door de aanscherping van de AWBZ is het voor het Skewiel steeds lastiger om kostendekkend te werken. De ironie wil dat het Skewiel door de nadruk op zelfstandigheid minder geld krijgt dan intramurale instellingen.

Overname

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde vorig jaar 650 duizend euro beschikbaar om de overname van Skewiel door Zorggroep Tellens mogelijk te maken. Tellens toonde zich bereid in te springen, mits eerst de financiële problemen van het Skewiel zouden worden aangepakt.

Grote zorgen

Ondanks de steun en fusie maken alle politieke partijen in de gemeente Tytsjerksteradiel zich grote zorgen over de toekomst van het Skewielmodel. “Het kan en mag toch niet zo zijn dat regels bepalen dat een in principe goed concept niet uitgevoerd kan worden”, aldus CDA, PvdA, FNP, GrienLinks, VVD, CU, GBT en D66 in een gezamenlijk manifest. De partijen roepen daarom de provinciale en landelijke overheid op om de regelgeving zo aan te passen dat een initiatief als het Skewiel voor Zorggroep Tellens mogelijk blijft. Het initiatief wordt mede ondersteund door de Raad van Bestuur van Zorggroep Tellens.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top