ACTUEEL

'Voor de beste zorg staat medewerker op eerste plek'

Om een fusie succesvol te laten verlopen, moet de regie bij de medewerkers liggen en moet er aandacht zijn voor zowel de harde als zachte kanten van een ziekenhuis. Dit zegt Carina Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf ziekenhuis.

Hilders was als voorzitter van de medische staf van Reinier de Graaf nauw betrokken bij de totstandkoming van de bestuurlijke fusie van haar ziekenhuis met het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis tot de Reinier Haga Groep. "We vroegen elkaar steeds: waarom doen we dit? Een belangrijk hulpmiddel in het proces was de vraag: wordt de patiënt hier beter van?"

Onder meer om die vraag te beantwoorden, kwam in het fusieproces de regie te liggen bij de mensen op de werkvloer – zowel de medisch specialisten als de verpleegkundigen, die een nauwe samenwerking met het management aangingen. "Hiervoor is medisch leiderschap nodig, verbinding tussen het medisch domein en het managementdomein door communicatie en transparantie en wederzijds begrip."

Medische inhoud

In de fusie-organisatie heeft de Reinier Haga Groep gekozen voor een RVE-overstijgende samenwerking, dus specialisatie-overstijgend, waarbij de medische inhoud leidend is. Samenwerking is nodig mede door de veranderende patiëntenpopulatie. Volgens de directievoorzitter is inmiddels 80 procent van de ziekenhuiszorg basiszorg voor de oudere patiënt met complexe problematiek. De patiënt wordt behandeld in één van de drie ziekenhuizen en vervolgens, als dat nodig is, doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum binnen de Reinier Haga Groep.

In april 2018 ging het Reinier Haga Prostaatkankercentrum van start , de orthopeden werken intussen samen aan een nieuw Orthopedisch Centrum en er wordt gestart met een Hart- en Vaatcentrum. Hilders: "Tijdens de ontwikkeling van het prostaatkankercentrum werden regelmatig twee vragen gesteld: is iedereen er op een goede manier bij betrokken en kloppen de feiten?"

Volgens de directievoorzitter moet een ziekenhuis bij organisatorische veranderingen alle belanghebbenden betrekken in het proces en is communicatie hierbij cruciaal. Hilders: "Communicatie was lange tijd een ondergeschoven kindje in zorgorganisaties. Ik realiseer me steeds meer dat het één van de belangrijkste pijlers in een ziekenhuis is."

Succesvol

Voordat het Prostaatkankercentrum van start ging, spraken de directies van de drie ziekenhuislocaties de intentie uit dat alle betrokken professionals op één locatie zouden gaan werken. De bestuurders zagen dit als voorwaarde om de samenwerking succesvol te laten verlopen. Volgens Hilders is er veel energie gestoken in het meekrijgen van de medisch specialisten, onder andere door informele bijeenkomsten te organiseren en door hen optimaal te betrekken is het veranderproces.

"Wij medisch specialisten zijn niet gewend om ons fysiek te verplaatsen in een organisatie", zegt Hilders, van oorsprong gynaecoloog. "Vroeger werkte menig specialist zijn hele leven in een maatschap op 1 locatie. Dat is drastisch aan het veranderen als gevolg van onder meer de opkomst van specialistische centra." Het vak van medisch specialist is al moeilijk genoeg, stelt zij, daarom moeten ziekenhuizen hen ondersteunen om hun werk zo goed mogelijk te doen.

De directievoorzitter wijst op het "enorme percentage" medewerkers in de zorg met een burn-out en het tekort aan gespecialiseerde medewerkers. Hilders begrijpt dat het belangrijk is om zuinig op haar personeel te zijn en betrekt hen bij alle belangrijke besluiten in de organisatie. "In het Reinier de Graaf ziekenhuis staan de werknemers op de eerste plaats. Alleen dan kunnen zij de beste zorg leveren aan onze patiënten."

---

Het evenement 'Logistieke procesinnovatie' op 12 oktober 2018 staat in het teken van zorglogistiek: een onderdeel van het zorgproces dat de patiënt misschien wel het meeste raakt én waar de meeste quick-wins voor uw organisatie te behalen zijn. Ga voor meer informatie naar de website.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top