HRM

Personeelskrapte speelt 'herstelde' gehandicaptenzorg parten

Personeelskrapte speelt 'herstelde' gehandicaptenzorg parten

De gehandicaptenzorg heeft in 2017 een positief resultaat van 198 miljoen euro geboekt; 55 miljoen euro meer dan in 2016. Toch kent de sector enkele structurele problemen, zoals de groeiende afhankelijkheid van externe medewerkers en de stijgende kosten per cliënt.

Eén en ander blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 199 aanbieders door inkoopcoöperatie Intrakoop en Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.
De totale omzet van de sector bedroeg 8,7 miljard euro, een stijging van 2,2 procent. Daarmee steeg de omzet harder dan de totale lasten die uitkwamen op ruim 8,4 miljard euro, oftewel een stijging van 1,6 procent.

Herstel

In algemene zin zijn de resultaten dan ook positief, aldus Intrakoop en Versteegen. De resultaten zijn in ieder geval substantieel beter dan in 2016, toen er sprake was van een dip door de nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag over verlofrechten over voorafgaande jaren. Cijfermatig is de gehandicaptenzorg weer op het niveau van 2015. Vooral kleinere aanbieders (tot 10 miljoen omzet) en grote aanbieders (meer dan 300 miljoen omzet) presteren financieel goed. Ook zijn ze rendabeler. Toch draait bijna een vijfde van de aanbieders (34 in totaal) in 2017 verlies. Veelal gaat het om incidentele posten veroorzaakt door kosten voor reorganisatie of de extra inzet van personeel voor kwaliteitsverbetering.

Bouwplannen

Het totale eigen vermogen van de sector is gestegen van 2,4 miljard euro naar 2,6 miljard euro. Het totaal van de liquide middelen is licht gedaald met circa 41 miljoen euro in 2017. Een oorzaak is dat investeringen relatief vaak uit eigen middelen worden gefinancierd. Aantrekken van externe financiering is nog altijd niet eenvoudig. Het totale investeringsvolume is gestegen naar 559 miljoen, een groei van 15,6 procent. Binnen de investeringen vormen bedrijfsgebouwen en terreinen met 203 miljoen euro de grootste post.

Hoofdpijndossier

Krapte op de arbeidsmarkt wordt binnen de gehandicaptenzorg, net als elders in de zorg, “steeds meer een hoofdpijndossier”. Eind 2017 telde de gehandicaptenzorg ruim 7000 vacatures, waarbij het aantal moeilijk vervulbare cliëntgebonden vacatures  bijna is verdubbeld. Daarnaast is het gemiddelde verzuimpercentage weer verder toegenomen; van 5,5 procent in 2015 naar 5,7 procent in 2016 en 5,8 procent in 2017. De gehandicaptenzorg kent hiermee in vergelijking met andere deelsectoren in de gezondheidszorg een hoog verzuim. Dit alles vertaalt zich in een stijging van 17,5 procent van de kosten voor tijdelijk personeel.

Complexiteit

Een ander pijnpunt zijn de patiënt- en bewonersgebonden kosten. Die stegen met 10,6 procent tot 307 miljoen euro. Een belangrijke factor in dit verband is de toenemende complexiteit van cliënten. Ook wordt een groter deel van de zorg extern ondergebracht. Dit leidt tot leidt tot hogere uitgaven aan behandeling en behandelingsondersteunende functies. Deze stijging is vele malen groter dan de omzetstijging  van 2,2 procent. Ook elders in de zorg is de trend waarneembaar dat de kosten per cliënt toenemen.

Onder het motto Healthcare@work houdt BSL op 14 december in samenwerking met Skipr en Zorgvisie een groot congres rond het thema 'Arbeidskrapte in de zorgsector'. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top