ACTUEEL

Tarievenkwestie splijt Regiegroep Wmo

De verschillende partijen die de Regiegroep Wmo vormen blijven het oneens over de vraag of de Wmo fair wordt toegepast. Met "voorbarige en ongegronde" opmerkingen heeft onafhankelijk deskundige Jan Telgen volgens ActiZ, BTN, CNV en FNV hernieuwd olie op het vuur gegooid.

De Regiegroep Wmo is in het leven geroepen om er onder meer toe te zien dat gemeenten reële tarieven betalen. Minister Hugo de Jonge constateerde onlangs met het oordeel van de Regiegroep in de hand dat dit in de meeste gemeenten het geval is. Volgens De Jonge geeft de rapportage van de regieraad geen aanleiding om aan te nemen dat gemeenten te lage tarieven betalen.

Dit oordeel kwam de minister op kritiek te staan van zowel zorgaanbieders als werknemersorganisaties. In een interview met Zorgvisie schaart Jan Tellegen, die als onafhankelijk deskundige aan de Regieraad is verbonden, zich onomwonden achter de minister. VolgensTelgen heeft de Regiegroep "verrassend weinig signalen" ontvangen over zaken die niet goed gaan in de uitvoering van de Wmo. “Het is niet voldoende voor zorgaanbieders om te roep-toeteren dat tarieven te laag zijn”, aldus Telgen.

Ongegrond

ActiZ, BTN, CNV en FNV hebben "met verbazing kennis genomen van het opmerkelijk interview".  Volgens de werkgevers- en werknemersorganisaties, die zelf ook in de Regieraad zitting hebben, zijn de uitspraken "voorbarig en ongegrond".

Uitleg

"De reden dat er tot nu toe slechts tien tot twintig signalen zijn ingediend in de regiegroep is dat veel aanbestedingen nog lopen", aldus ActiZ, BTN, CNV en FNV. "Op basis van eigen inventarisatie van ActiZ, BTN, CNV en FNV kan echter wel worden geconcludeerd dat de berekening van de tarieven voor hulp bij huishouden veelal niet wordt gedaan op basis van de geldende Cao VVT en tarieven hierdoor nog achterblijven. Het is echter nog veel te vroeg om tot verdere conclusies te komen." De sociale partners willen nu van Telgen nader uitleg over het gewraakte interview.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top