ACTUEEL

Minister gaat akkoord met sluiting kinderafdelingen Treant

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg gaat akkoord met de sluiting van de kinderafdeling en de afdeling verloskunde van de ziekenhuizen van Treant in Hoogeveen en Stadskanaal. De zorg wordt geconcentreerd in locatie Emmen.

De minister maakt dit op 1 oktober officieel in een brief aan de Tweede Kamer, nu een aantal knelpunten rondom de concentratie zijn opgelost. Zo oordeelde de IGJ begin september dat de afstemming van Treant met de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in de regio onvoldoende was. Daarom had de inspectie nog geen vertrouwen in de samenwerking tussen de partijen in de toekomst.

Capaciteit

Daarna hebben het ziekenhuis, de eerstelijns verloskundigen, ketenpartners en zorgverzekeraars een aantal afspraken gemaakt. Zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om extra capaciteit in de verloskundigenpraktijk in te zetten en er komt compensatie in eigen bijdrage en vervoer. Er wordt gekeken naar de werkbelasting van verloskundigen en capaciteit bij de omliggende ziekenhuizen om extra bevallingen op te vangen. De ziekenhuizen gaan dit monitoren en registreren en ze stellen een contactpersoon aan voor de verloskundigen om dit makkelijker te regelen.  Deze afspraken zijn vastgelegd in een document dat is ondertekend door de raad van bestuur van Treant en de drie VSV’s in Zuidoost Groningen, Zuidoost Drenthe en Zuidwest Drenthe.

Een ander vraagstuk was de ambulancevoorziening in de regio. De ambulancediensten, omliggende ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben de inspectie gegarandeerd dat deze toereikend is, zo schrijft de minister. Omdat dit ook uitmaakt van de zorgplicht van de zorgverzekeraars, houdt de IGJ hierover in nauw contact met de NZa.

Evalueren

De concentratie in Emmen wordt gefaseerd uitgevoerd. Op 13 september zijn de afdelingen klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde in Stadskanaal gesloten, en in de tweede week van oktober sluiten de afdelingen in Hoogeveen. De IGJ en NZa gaan dit binnenkort evalueren met de raad van bestuur van Treant, de VSV’s, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) en de zorgverzekeraars. Daarnaast kijken Zilveren Kruis en Menzis, samen met Huisartsenzorg Drenthe, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant en Wilhelmina Ziekenhuis Assen hoe ze het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost Groningen in de verdere toekomst gaan vormgeven.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gerard Booij

3 oktober 2018

Als de minister z'n licht zou opsteken bij Ambulancezorg Nederland dan zou men hem daar kunnen vertellen dat een A1-rit gemiddeld meer dan 1 uur vergt. Besluit tot goedkeuring opheffing klinische- kindergeneeskunde en verloskunde op basis van "er wordt blijvend voldaan aan bereikbaarheidseis 45-minuten" is dan ook een valse voorstelling van zaken.

Top