ACTUEEL

Bonden in actie tegen opheffing OR

ABVAKABO, CNV, Nu 91 en FBZ verzetten zich tegen het nieuwe medezeggenschapsmodel dat GGZ Noord- en Midden-Limburg (GGZ NML) wil invoeren. De bonden voelen zich bij de ontwikkeling van het model buiten spel gezet.

Onvoldoende animo

De raad van bestuur van GGZ MNL wil een nieuwe vorm van medezeggenschap
omdat er onvoldoende animo is onder het personeel voor het traditionele ondernemingsraadmodel. Het nieuwe model moet er voor zorgen dat werknemers zich meer bij de beslissingen van de organisatie betrokken voelen. Het nieuwe inspraakmodel is formeel geregeld in een convenant. Als het convenant niet wordt nageleefd, kan een van de partijen naar de rechter. Naast deze beroepsprocedure s houdt een democratisch gekozen orgaan toezicht op het geheel.

Boycot

Toch zijn de vakbonden niet enthousiast over het nieuwe inspraakmodel.  ABVAKABO FNV en NU'91 zeggen te willen meedenken over het nieuwe model, maar dit aanbod is volgens de bond door de raad van bestuur en de OR afgewezen. Twee bonden hebben nu hun leden opgeroepen om niet verder mee te werken aan de nieuwe vorm van medezeggenschap. Zij eisen tevens dat het ontheffingsverzoek bij de SER wordt teruggenomen. In januari diende GGZ MNL  een verzoek tot ontheffing van de plicht tot instelling van een ondernemingsraad bij de Sociaal Economische Raad in.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top