Finance

Zorgverzekeraars klagen bij Kamer over trage ziekenhuizen

Zorgverzekeraars klagen bij Kamer over trage ziekenhuizen

Ziekenhuizen moeten haast maken met de vernieuwing van de zorg en rap inzetten op krimp, vindt Zorgverzekeraars Nederland. Volgens ZN zetten veel ziekenhuizen in de contractonderhandelingen van dit najaar nog in op omzetgroei. De zorgverzekeraars vragen de Tweede Kamer om de ziekenhuizen tot de orde te roepen.

In een brief aan de Kamer wijst de zorgverzekeraarskoepel op de afspraken uit het nieuwe hoofdlijnenakkoord voor de medisch specialistische zorg. In het akkoord hebben de partijen afgesproken dat de groei van de omzet van ziekenhuizen de komende jaren moet afvlakken, om in 2022 op nul uit te komen.

"Zorgverzekeraars zijn echter bezorgd over het feit dat een groot aantal ziekenhuizen in hun openingsbod voor de contractonderhandelingen met flinke groeipercentages is gekomen", zo is te lezen op de website van ZN. "Dit staat in geen verhouding tot de gemaakte afspraken. Zorgverzekeraars zien tot hun teleurstelling dat nog te veel ziekenhuizen blijven vasthouden aan een klassiek groeimodel en geen toekomstbestendige krimpstrategieën te hebben ontwikkeld."

Volgens de zorgverzekeraars moeten ziekenhuizen vooral haast maken met de digitalisering van de zorg en de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ZN vraagt aan het kabinet en de Kamer om het vaststellen en toegankelijk maken van de  juiste kwaliteitsindicatoren zo nodig wettelijk af te dwingen.

Op het gebied van digitalisering zien de zorgverzekeraars graag een nationale aanpak, zoals in Frankrijk, Denemarken en Estland. "Het gebrek aan standaardisatie leidt tot een versnippering van de zorg-ict waardoor cruciale innovatie wordt belemmerd en het terugdringen van administratieve lasten steeds meer neerkomt op dweilen met de kraan open", aldus ZN.

Transitiegelden

Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen beziet de brief van de zorgverzekeraars in het kader van de contractonderhandelingen. "Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben elkaar nodig. We moeten er samen uitkomen", zegt hij. "Maar haastige spoed is zelden goed. De ziekenhuizen zitten zeker niet stil. We onderschrijven de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord, maar willen eerst heel goed uitzoeken hoe we die het beste tot uitvoering kunnen brengen. Het gaat om grote veranderingen en die vergen tijd."

De NVZ is het wel met ZN eens dat een investering in de digitalisering van de zorg broodnodig is. Tegelijkertijd wijst de ziekenhuisvereniging erop dat investeren en tegelijkertijd de groei naar nul brengen een forse opgave is. "Het is ook een zoektocht naar financiering", zegt de NVZ-woordvoerder. "Er zijn transitiegelden beschikbaar gesteld, maar wij krijgen ook signalen dat zorgverzekeraars ziekenhuizen met ingewikkelde formulieren confronteren op het moment dat zij daarop aanspraak willen maken."

De Tweede Kamer behandelt woensdag de begroting van het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

16 oktober 2018

Het is de wereld op zijn kop. De overheid wilde van de zorg af. De zorgverzekeraars kregen de verantwoordelijkheid en moesten op de markt proberen de kosten te verlagen. Dat is totaal mislukt. Van inkopen op prijs en kwaliteit is niets terecht gekomen. Met forse schade aan het systeem. Zie hiervoor onder andere de vele bouwdebacles. En nu na dertien jaar mislukte zorgmarkt moet de overheid het maar weer overnemen. Overigens zetten ziekenhuizen waarschijnlijk in op groei omdat ze graag hun patienten willen blijven behandelen. Inzetten op krimp zonder adequate reparaties aan het systeem is een illusie. En van meer automatisering en nog meer (nietszeggende) indicatoren wordt de zorg ook niet goedkoper. Waar zijn we mee bezig?

D G o

17 oktober 2018

Ja Jaap, dat is nu de situatie. Je krijgt als zorgverzekeraars een taak, er worden veel in de organisaties van zorgverzekeraars geïnvesteerd. Vervolgens komt er een VVD-minister die duidelijk maakt dat met wat afspraken op hoofdlijnen het schip kan worden gekeerd.
En dan moeten zorgverzekeraars weer gaan onderhandelen. Waarover in vredesnaam?

Maar het bewijst weer dat we beter financiering van de zorg via de fiscus kunnen laten lopen. Deze hebben geen verstand van zorg, maar dat hebben de zorgverzekeraars ook niet. Wie stelde dat ooit voor?

Vervolgens planontwikkeling en uitvoering om met de huidige budgetten de toekomstige groei opvangen. En dat mag je ziekenhuizen vragen, toch?

Ondertussen zullen de dure oplossingen van extramurale digitalisering en thuiszorg moeten worden georganiseerd. Ondertussen zullen we weer moeten kunnen beschikken over voldoende en adequate verpleeghuiszorg want daar loopt het echt spaak.
Misschien kunnen zorgverzekeraars daar hun tijd in gaan steken.

Frans Philipszoon

17 oktober 2018

Ziekenhuizen zijn nooit van de staat geweest, dus waarom zou dit nu wel nodig zijn?

K. Janssen

17 oktober 2018

Beste Jaap, dat is wel heel makkelijk en kort door de bocht 'van meer automatisering wordt de zorg ook niet goedkoper'. Ik ben het volledig met je oneens. Ik denk dat ziekenhuizen juist meer moeten inzetten op digitalisering. Het moeten bellen met de poli om afspraken in te plannen is ouderwets. Dat systemen slecht op elkaar aansluiten en dat je daarom een cd-tje moet meenemen waarop gemaakte foto's staan van een huisarts/diagnostisch centra is ouderwets. Investeren in digitalisering gaat wel degelijk geld besparen. Dit zijn nog de meest eenvoudige voordelen waar het gaat helpen. We willen veel meer zorg aan huis leveren of in de keten, waarbij meerdere behandelaars/instellingen betrokken worden. Hiervoor is digitalisering cruciaal.
Lees bijv. https://www.skipr.nl/actueel/id35114-digitalisering-is-cruciaal-om-zorgkosten-in-de-hand-te-houden.html

Top