ACTUEEL

Minister wil beloning rvt Arduin toetsen aan WNT

Minister Hugo de Jonge van VWS laat nagaan of de raad van toezicht van Stichting Arduin de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet heeft overtreden. De Jonge heeft het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) gevraag om onderzoek te doen naar de loonsverhoging die de rvt zichzelf toebedeelde.

Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van PvdA-Kamerlid John Kerstens. Als er sprake is van overtreding zal het CIBG handhaven. Maar ook wanneer de raad van toezicht zich aan de regels heeft gehouden is De Jonge niet gelukkig met hun optreden. Volgens de minister was "los daarvan verstandiger geweest dit besluit niet te nemen gegeven de situatie waarin Arduin zich bevindt". 

Passende beloning

In 2017 kreeg voorzitter rvt Jan Geluk voor zijn werk bij Arduin 17.672 euro uitbetaald. Het jaar daarvoor was dat nog 10.620. De andere rvt-leden gingen van gemiddeld zevenduizend euro naar twaalfduizend, zo bleek uit de jaarrekeningen. Toegenomen taken en verantwoordelijkheden zouden de reden zijn van de verhogingen. Een passende beloning zou ook nodig zijn om nieuwe leden voor de rvt te kunnen aantrekken.

Maximum

Waarschijnlijk zal de Stichting Arduin binnen de marges vallen.  Voor de orde van grootte waarin Arduin valt, geldt dat de voorzitter nu bijna 25 duizend euro mag krijgen. De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn adviseert een maximum van bijna twintigduizend. Voor de andere leden wordt een maximum van dertienduizend euro aangeraden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

17 oktober 2018

Die controle kan toch niet zo moeilijk zijn. En dan kom je tot de constatering dat binnen de maximale kaders wordt vergoed.
En dan?

Top