ACTUEEL

'Familie wilsonbekwame moet Wlz-aanvraag kunnen tekenen'

Actiz, VGN en het CIZ dringen er bij minister Hugo de Jonge op aan dat ook een partner of familielid een aanvraag voor indicatie of herindicatie Wlz mag tekenen. Nu kan alleen een mentor of curator dat doen. Dat leidt tot frustratie en stagnatie van de aanvraag en het brengt het CIZ in een lastig parket.

Inmiddels hebben ook Tweede Kamerleden Vera Bergkamp van D66 en Corinne Ellemeet van GroenLinks kamervragen gesteld over de handtekeningenkwestie.

Het CIZ vereist bij de indicatieaanvraag een ondertekening door de cliënt of zijn vertegenwoordiger, conform de Wlz. Ook al kijkt het CIZ naar mogelijkheden om de cliënt niet te duperen, het leidt tot problemen en frustratie bij de Wlz-aanvraag. Want een wilsonbekwame cliënt kan geen rechtsgeldige machtigingen afgeven en voor het instellen van mentorschap staat minimaal zes weken.

Medische behandeling

Er zit iets dubbels in dit beleid, zo redeneert Actiz. Partner of familie mag wel beslissingen nemen over medische behandeling van een wilsonbekwame patiënt of cliënt, maar niet over Wlz. Bovendien wordt met de machtigingsmogelijkheid de Wlz in lijn gebracht met andere gezondheidswetgeving zoals de Wgbo, de Wet Bopz en zijn opvolger de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Jeugdwet.

Minister De Jonge heeft uitstel gevraagd voor beantwoording van de kamervragen van Bergkamp en Ellemeet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top