ACTUEEL

Praktijk centraal bij onderzoek gehandicaptenzorg

MEE Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vilans en ZonMw slaan de handen ineen bij het ontwikkelen en verspreiden van kennis ten behoeve van de gehandicaptensector. Het convenant moet er toe leiden dat instellingen en professionals over beter gefundeerde, praktijkgerichte kennis kunnen beschikken.

Praktijk

Concreet gaat het bijvoorbeeld om (meet)instrumenten, indicatoren, methodieken, protocollen en richtlijnen, technologieën en innovaties die in de dagelijkse praktijk nuttig en toepasbaar zijn. De ondertekenaars van het convenant ‘Kennis voor de praktijk’ hebben afgesproken praktijkvragen nadrukkelijker in het onderzoek te betrekken. Dit moet leiden tot beter toepasbare kennisproducten.

Verbreding

Met het convenant willen de partijen ook meer aandacht en financiële middelen voor kennisontwikkeling in de sector genereren. Met het oog hierop zieken de convenantpartijen naar mogelijkheden om de samenwerking te verbreden naar partijen als cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen en kenniscentra. MEE Nederland, vraagbaak voor mensen met een beperking,  sluit zich door ondertekening van het convenant aan bij een eerdere samenwerkingsovereenkomst tussen VGN, Vilans en ZonMw.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top