Vastgoed

Kamer zet prestatiebekostiging in de ijskast

De Tweede Kamer heeft de verdere invoering van prestatiebekostiging in de curatieve zorg  controversieel verklaard. Dit betekent dat de door minister Klink beoogde snelle uitbreiding van het B-segment van vrije prijzen over de verkiezingen heen wordt getild.

Strop

Klink ontvouwde in januari zijn plannen voor uitbreiding van de prestatiebekostiging. Deze voorzien in vrije prijzen voor de helft van het behandelaanbod vanaf 2011. De Tweede Kamer heeft Klinks beleidsvoornemen donderdagmiddag controversieel verklaard. Klink moet van de Kamer wel uitleggen wat de financiële consequenties zijn van het niet invoeren van de prestatiebekostiging. De minister heeft al laten doorschemeren dat uitstel van zijn plannen een strop van zeker  50 miljoen euro oplevert.

Kwartslag

Het besluit van de Kamer is tegen het zere been van de NVZ vereniging van ziekenhuizen. “Het is één minuut voor twaalf voor de ziekenhuizen”, aldus NVZ-voorzitter Roelf de Boer eerder deze week. “We kunnen ons geen vertraging meer veroorloven. Het kan niet zo zijn dat door de val van het kabinet de politiek een kwartslag draait. Als NVZ stonden en staan we achter de minister. We gaan nu niet het kind met het badwater weggooien.”

Overgangsregeling

Een ander punt waar de Kamer duidelijkheid over wil hebben betreft de kapitaallasten. Klink moet daarbij van de Kamer met name kijken naar de ziekenhuizen die in grote financiële problemen raken als er dit jaar geen duidelijkheid komt over de vergoeding van kapitaallasten. De kwestie van de kapitaallasten speelt ook in de AWBZ. Het kabinet heeft besloten dat AWBZ-instellingen vanaf 2011 hun eigen kapitaallasten moeten terug verdienen. Duidelijkheid over een overgangsregeling is er nog altijd niet. Daarom wil de Kamer van het demissionair kabinet weten hoe kan worden voorkomen dat zorginstellingen in de problemen komen.

Controversiële onderwerpen

Andere onderwerpen die op voorspraak van de Kamer tot na de verkiezingen in juni moeten wachten, zijn de uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars, de nieuwe Cliëntenwet en wijzigingen in de indicatiestelling AWBZ.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

jacco visser

5 maart 2010

Zo duidelijk als de kamer is geweest bij het controversieel verklaren van o.a. de plannen rond de AWBZ, zo onduidelijk lijkt het te zijn rond de ziekenhuisbekostiging. Duidelijk zal zijn dat uitbreiding van het B-segment in 2011 van de baan is, maar wat gebeurd er bijvoorbeeld met DOT? Kan een systeemwijzing worden doorgevoerd zonder fundamentele herziening van het bekostigingsstelsel? Wie het weet mag het zeggen.

De Kamer heeft in elk geval om een brief van de minister gevraagd wat de budgettaire consequenties zijn van het al dan niet doorgaan van de nieuwe bekostigingsvoorstellen voor ziekenhuiszorg. Die moet dan wel snel komen, de 60 seconden voor 12 tikken langzaam weg.

Top