ACTUEEL

Meldpunt Infectieziekten krijgt navolging

Het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) werkt in Rotterdam-Rijnmond zo goed dat andere GGD-regio's deze aanpak overnemen. Zuid-Holland-Zuid en recent Zeeland hebben dat al gedaan, andere regio's onderzoeken de mogelijkheid, zo blijkt uit een evaluatie.

Via de meldpunten melden zorgverleners elkaar digitaal welke besmettelijke ziektes of virussen in een ziekenhuis of verzorgingstehuis heersen. Doordat de informatie realtime beschikbaar is, kunnen zorginstellingen preventieve maatregelen treffen en worden er minder mensen ziek.

Een uitbraak van bijvoorbeeld het norovirus levert veel gedoe op voor een zorginstelling. "Naast zieke patiënten krijgen zij te maken met ziek personeel, extra werk en hoge kosten voor de bestrijding van de ziekte-uitbraak", zegt Jan Groot van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

"Overal in het land wordt de urgentie gevoeld om samen te werken aan infectiepreventie en de bestrijding van infectieziekten en antibioticaresistentie", zegt Groot. In Zuid-Holland doen al tweehonderd zorginstellingen mee. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top