Finance

RZWN werpt zich op als redder reumazorg Flevoland

RZWN werpt zich op als redder reumazorg Flevoland

Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN) wil de reumazorg van de failliete IJsselmeerziekenhuizen overnemen. Met het oog hierop opent RZNW nieuwe vestigingen in Lelystad, Dronten en Emmeloord. Als de betrokken artsen hier positief tegenover staan, ziet RZWN ook mogelijkheden voor de reumazorg van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

De twee reumatologen die voorheen werkzaam waren in het MC Zuiderzee, zullen bij RZWN gaan werken. De reddingsoperatie wordt volgens RZWN door zorgverzekeraar Zilveren Kruis ondersteund, niet alleen omdat daarmee de continuïteit van zorg voor reumapatiënten in Flevoland en de Noordoost Polder is gewaarborgd, maar ook omdat RZWN mogelijk een rol kan spelen bij het terugdringen van de wachttijden voor reumazorg in aanpalende regio’s.

Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN) is een specialistisch reumacentrum dat integrale reumatologische zorg biedt in Zeeland, West-Brabant en Zeist. Dankzij een innovatieve aanpak en organisatie kunnen patiënten binnen twee weken bij RZWN terecht, zegt reumatoloog en bestuurder Josien Veris: “Dat zullen we ook in Flevoland moeten waarmaken.”   

Uitbreiding

RZWN heeft de ambitie om in andere delen van Nederland actie te worden nooit onder stoelen of banken gestoken. De afgelopen jaren zijn voorbereidingen getroffen voor uitbreiding in andere delen van Nederland. In het kader hiervan heeft RZWN eerder verkennend contact gehad met de reumatologen van de IJsselmeerziekenhuizen. “De reumatologen hebben ons zelf al eerder benaderd omdat ze zelfstandig wilden worden, maar dat was toen niet mogelijk omdat ze in loondienst waren”, aldus Veris. "Toen ze zich na het faillissement opnieuw bij ons meldden zijn we snel in actie gekomen." 

Sluitende keten

Ze verwacht niet dat andere partijen in staat zijn sluitende reumazorg te leveren. “In Zuidoost Friesland is nu al een wachtlijst voor reumatologie van zestien weken”, reageert Veris. “En de reumatologen uit Zwolle en  Harderwijk kunnen er niet zomaar 2500 patiënten bijnemen.” Daarbij speelt dat chronische reumatologische patiënten hechten aan hun eigen reumatoloog. De overname door RZWN maakt het mogelijk dat de reumapatiënten hun zorg bij hun vertrouwde reumatoloog kunnen continueren. Dit biedt tegelijkertijd kans op werkgelegenheid voor verpleegkundigen,  medisch secretaresses en doktersassistentes van de MC IJsselmeerziekenhuizen.

Over de vraag of RZWN ook belangstelling heeft voor de reumazorg van het eveneens failliete Slotervaart Ziekenhuis kan Veris kort zijn. “Als de reumatologen van het Slotervaart ons benaderen, dan zullen we met ze in gesprek gaan.”

Meerwaarde

RZWN is een specialistisch reumacentrum dat innovatieve integrale reumatologische zorg biedt in Zeeland, West-Brabant en Zeist. RZWN spreekt zelf van “excellente reumazorg in een kleinschalige en patiëntvriendelijke setting met de patiënt centraal in onze continue verbetercyclus van kwaliteit van zorg”. “Wij werken aan zorg van topniveau”, stelt Veris. “Daarom investeren wij in innovatieve manieren om meerwaarde te creëren voor onze patiënten.” Als één van de eerste reguliere zorgaanbieders voerde RZWN een complete Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) in met als doel grotere regie voor de patiënt en shared decision making. Deze digitale gezondheidsomgeving moet bovendien maatwerk en samenwerking binnen de gehele reumaketen vergemakkelijken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top