ACTUEEL

GGZ Nederland: kabinet moet investeren in online hulp

GGZ Nederland wil dat het nieuwe kabinet meer investeert in online ggz-behandelingen, zodat Nederland haar voortrekkersrol hierin kan behouden. Dit stelt de brancheorganisatie in een artikel over de wensen voor het nieuwe kabinetsbeleid, dat deze week in Mednet is verschenen.

Besparing

Verder verwacht GGZ Nederland dat het nieuwe kabinet een actieve bijdrage op het gebied van leefbaarheid en veiligheid levert. Volgens de organisatie levert elke zorgeuro die aan verslavingszorg en forensische zorg wordt besteed, een besparing van 2,13 euro op aan maatschappelijke kosten. Verdere wensen: verlichting van de administratieve lastendruk, extramuralisering en betere preventie.

Gereguleerde marktwerking

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat het kabinet doorgaat met gereguleerde marktwerking. De organisatie wijst erop dat het zorgstelsel pas vier jaar geleden is ingevoerd en dat het pas nu de vruchten begint af te werpen. De premiestructuur moet ongewijzigd blijven. De doelmatigheid in de zorg moet via verantwoorde prikkels worden verhoogd, door afschaffing van de macro-nacalculatie, kwaliteitsnormering en inkomensmatiging. Tot slot willen de verzekeraars dat duidelijke keuzes gemaakt worden over het verzekerde pakket. Adviezen over tussentijdse wijzigingen komen vaak te laat, waardoor de premie niet meer klopt, aldus ZN in Mednet.

Samenwerking eerste en tweede lijn

De KNMG komt naar verwachting in april met een visiedocument waarin ze beschrijft hoe de zorg in Nederland georganiseerd zou moeten worden. Belangrijk daarin zal volgens voorzitter Arie Nieuwenhuijzen Kruseman een model van ‘integrale zorg’ zijn, waarbij de eerste en de tweede lijn in elkaar geschoven worden. “Naar ons idee zou je Nederland bijvoorbeeld kunnen inrichten in veertig zorggroepen waarin ziekenhuizen, huisartsen, medische staf en verpleeghuizen samenwerken en waarin de patiënt centraal staat. Nu moet je als patiënt langs al je verschillende behandelaars, maar dat moeten we omdraaien.”

Bezuinigingen

Financieel weet Kruseman dat ook het komende kabinet bezuinigingen zal moeten doorvoeren. Daarbij ligt er een ‘behoorlijk bedrag op de plank’ voor de zorg. Bezuinigen zonder verlies van kwaliteit en volume is volgens hem niet mogelijk, maar de KNMG wil constructief meedenken. Daarbij wil Kruseman marktwerking in de zorg niet afschieten. Hij vindt wel dat daarbij gekeken moet worden naar kwaliteit in relatie tot de kosten, en niet louter naar volume.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top