ACTUEEL

EC onderzoekt mogelijk verboden staatssteun

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar mogelijke staatssteun door Duitsland. De NVZ vereniging van ziekenhuizen denkt dat het onderzoek repercussies kan hebben voor steun aan noodlijdende Nederlandse ziekenhuizen.

‘Sanierungsklausel’

De gewraakte constructie draait rond de zogeheten “Sanierungsklausel” die noodlijdende ondernemingen in staat stelt verliezen te verrekenen met volgende jaren. De Europese Commissie is bezorgd dat gezonde ondernemingen, die geen aanspraak op de regeling kunnen maken, benadeeld worden. Verder is de Commissie van oordeel dat de selectieve maatregel niet voldoet aan de EU-richtlijnen die hierover zijn uitgevaardigd.

Nadeelcompensatie

In de eigen nieuwsbrief geeft de NVZ aan dat het onderwerp ‘staatssteun” van steeds groter belang wordt voor de leden van de NVZ. De NVZ wijst in dit verband op de commissie nadeelcompensatie ziekenhuizen, ook wel bekend als de commissie Havermans. Ook kwam het onderwerp in beeld bij de verkoop van de IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord en Lelystad. Nog nadrukkelijker komt het onderwerp in de AWBZ-sector aan de orde. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kende vorig jaar ruim 37 miljoen euro steun toe aan Meavita-opvolgers Haagse Wijk Woonzorg (HWWz) en Thuiszorg Groningen. Tegen deze steun is door verschillende partijen bezwaar aangetekend bij de Europese Unie.

Gevolgen verbod

In geval er sprake is van verboden staatssteun, dan kunnen volgens de NVZ de gevolgen groot zijn.  De overheid is namelijk verplicht verboden staatssteun met rente van de begunstigde ondernemingen terug te vorderen. Verder kan de overheid hangende een onderzoek worden verplicht steun stop te zetten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top