ACTUEEL

Geknoei met spelregels zorgmarkt groeit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2009 ruim twee keer meer meldingen gekregen van zorgaanbieders die zich niet aan de marktregels houden. Het aantal meldingen van mogelijke onregelmatigheden steeg van 187 in 2008 naar 419 in 2009. Dit blijkt uit de Jaarrapportage signalen 2009.

Marktmacht

Bijna de helft (173) van de signalen die bij de NZa binnen kwamen, hadden betrekking op misbruik van marktmacht. Ook waren er overtredingen op het gebied van tarieven en prestaties. Daarnaast stuitte de NZa geregeld op onjuiste, onvolledige, onduidelijke dan wel misleidende informatie. Misbruik van het persoongebonden budget (PGB) blijkt eveneens in opmars. Daarbij gaat het ondermeer om financieel wanbeheer door bemiddelingsbureaus, meer zorg in rekening brengen dan daadwerkelijk is geleverd en  zorgverlening door niet gekwalificeerde medewerkers.

Meeste klachten

Naar sectoren verdeeld kreeg de NZa absoluut gezien de meeste klachten over aanbieders in de curatieve zorg: 78 in 2009 tegen 56 in 2008. Relatief gezien is het aantal klachten over aanbieders in de care sterker gestegen: van 23 naar 41. Over zorgverzekeraars kreeg de NZa 70 signalen, achttien meer dan in 2008. Zorgkantoren kwamen bij de NZa 31 keer in beeld, tegen 27 in 2008.

Ingrijpen

Op basis van de signalen heeft de NZa bij 55 zorgaanbieders en zorgverzekeraars ingegrepen. De maatregelen varieerden van een gesprek tot het opleggen van een aanwijzing of dwangsom. Aanbieders in curatieve zorg werden 26 keer op de vingers getikt, een groei van twaalf, tegen zeven aanbieders in de care.

Duidelijker

De NZa denkt dat de stijging van het aantal signalen niet automatisch betekent dat er meer wordt gemarchandeerd met de marktregels. Doordat voor zowel consumenten als aanbieders en verzekeraars  de spelregels duidelijker zijn geworden, vallen ongewenste situaties en onregelmatigheden volgens de NZa meer op.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top