ACTUEEL

Laagste percentage overhead in medische centra

In medische centra is 2,3 procent van het personeel manager; het laagste percentage overhead in vergelijking met andere sectoren. Gemiddeld is 4 à 5 procent van het totaal aantal personeelsleden manager. Dit blijkt uit een achtjarig onderzoek van adviesbureau Berenschot.

Productienormen

Volgens Berenschot worden medische centra vooral gemanaged door professionals, die slechts een deel van hun tijd zijn vrijgesteld om te managen. Zij moeten zelf ook productienormen halen, zoals een aantal rechtszittingen of declarabele uren. Dat dwingt om de managementtijd te beperken. “Potentieel risico daarvan is dat er te weinig aandacht is voor de ontwikkeling van medewerkers,” aldus de onderzoekers.

Onterechte kritiek

De gezondheidszorg beschikt naast het laagste, ook over het hoogtste percentage managers, zo blijk uit het onderzoek. In de gehandicaptenzorg en welzijn ligt het percentage op 6 à 7,5 procent. Volgens Berenschot is dit goed verklaarbaar omdat daar andere overheadtaken veel kleiner zijn dan gemiddeld. Feitelijk nemen de managers daar de taken over van anderen. De auteurs noemen deze managers ‘de duizendpoten’ of ‘manussen van alles’, omdat ze zelf veel ondersteunende taken verrichten. Er is volgens hen dan ook ten onrechte kritiek op het aantal managers in deze sectoren.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal managers n de afgelopen jaren nauwelijks is toe- of afgenomen en in elke sector ongeveer gelijk is gebleven.

Eigen initiatief

Het programma werd op eigen initiatief uitgevoerd in negentien sectoren. In totaal gaven 1200 organisaties Berenschot sinds 2001 opdracht om hun overhead te onderzoeken, waaronder ook het aantal managers. Mark Huijben en Arno Geurtsen publiceerden hierover eerder het boek 'Heeft iemand de overhead gezien?'.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top