ACTUEEL

NZa: Voorlopig geen tarief voor 'oproepzorg'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt geen zorgprestatie en -tarief vast voor ‘zorg op afroep’, omdat deze vorm van zorg risico’s kent voor de kwaliteit, betaalbaarheid en organisatie van de basiszorg. Dit heeft de NZa vrijdag bekendgemaakt.

Te grote risico's

Omdat de gevolgen moeilijk voorspelbaar zijn, adviseert de NZa minister Klink een experiment te starten met 'zorg op afroep'. Risico’s zijn bijvoorbeeld verwarring met de eigen huisarts, afstemming met de spoedeisende hulp en medisch specialisten en risico’s voor de beschikbaarheid van de zorg. Zolang de risico’s niet in de praktijk getoetst kunnen worden, vindt de NZa toetreding van aanbieders die deze vorm van zorg willen leveren, zoals de initiatieven 'Huisarts aan Huis' en ‘SOS-arts’, onverantwoord.

Experiment

De NZa heeft alle relevante partijen in de zorg, waaronder de Adviescommissie Vrije Beroepen, om advies gevraagd over mogelijke voordelen en risico’s van ‘zorg op afroep’. Bijna alle partijen adviseerden negatief. De NZa heeft aan het ministerie van VWS voorgesteld een tijdelijk experiment uit te voeren voor deze zorgvorm, om de mogelijke risico’s in de praktijk te toetsen. Voor een dergelijk experiment is een besluit van de minister noodzakelijk. Op basis van de uitkomst van het experiment kan worden bepaald of er een prestatie en bijbehorend tarief moet komen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top