ACTUEEL

Ziekenhuizen melden kindermishandeling vaker

Ziekenhuizen doen meer meldingen van kindermishandeling bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat blijkt uit een rondgang langs zorginstellingen. Medisch personeel herkent verwaarlozingen, seksueel misbruik, emotioneel en lichamelijk geweld sneller door aangescherpte richtlijnen, speciale checklisten en toegespitste opleidingen. "Voorheen was men minder alert", stelt het VieCuri ziekenhuis in Venlo.

Kindermishandeling beter bespreekbaar

Kindermishandeling is een gevoelig onderwerp. Personeelsleden weten nu beter wat ze tegen de ouders moeten zeggen, aldus het Medisch Centrum Alkmaar. ,,Door het protocol is de drempel lager geworden om vermoedens van mishandeling te melden. Het onderwerp is nu beter bespreekbaar'', voegde Tjeerd Rijpma van De Tjongerschans in Heerenveen hieraan toe. ,,Het valt op dat wij nu ook kinderen 'vangen' die vaker op de spoedeisende hulp komen met kleine klachten, maar die wel verdacht zijn'', zei een woordvoerster van het Flevoziekenhuis in Almere.

Ruim 100.000 kinderen mishandeld

Uit onderzoek blijkt dat per jaar in Nederland zeker 107.000 kinderen worden mishandeld. In de helft van de gevallen wordt contact opgenomen met een AMK. Een op de tien overleeft het geweld niet. Zaterdag zei een forensisch arts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dat artsen, jeugdzorgmedewerkers en justitie vaak tekortschieten als het gaat om het vaststellen of er sprake is van kindermishandeling. Hierdoor worden vaak foute diagnoses gesteld.

Meer controles in Brabantse ziekenhuizen

In Noord-Brabant bijvoorbeeld trekken veel hulpverleners aan de bel. In Tilburg steeg het aantal bevestigde gevallen van kindermishandeling van acht in 2008 naar 35 in 2009. In het Amphia Ziekenhuis (Breda en Oosterhout) werden in 2008 74 kinderen gecontroleerd bij wie artsen vermoedden dat er iets mis was. In 2009 - nadat een speciale coördinator was aangesteld - waren dat er 345. Dit leidde tot 76 bevestigde gevallen. Het ziekenhuis gaf aan voortaan alle kinderen te willen screenen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch telde in het laatste kwartaal van 2009 vijf meldingen. In de eerste zes weken van 2010 waren dat er al acht.

Tekenen van huiselijk geweld

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes, Vlissingen en Zierikzee stelt een AMK al op de hoogte als een ouder het ziekenhuis binnenkomt met tekenen van huiselijk geweld. Het kind loopt dan namelijk ook een risico. Uit een nog lopend onderzoek op de spoedeisende hulp in het MCH Westeinde in Den Haag blijkt dat kinderen van onder anderen verslaafde of verwarde ouders en uit gezinnen waar huiselijk geweld voorkomt in de meeste gevallen ook worden blootgesteld aan mishandelingen.

Mishandelende ouders krijgen ook hulp

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk verleent al jaren hulpverlening aan de mishandelende ouders of derden. De inzet is om in eerste instantie de mishandelaars te begeleiden en als dat niet lukt het AMK in te schakelen. Ziekenhuizen in Oost-Nederland onderzoeken daarbij sinds kort ook jongeren met ernstige alcohol- en psychische problemen.
Gelderland vindt, ondanks dat er meer gevallen van kindermishandeling worden geregistreerd, dat het aantal meldingen tegenvalt. De provincie werkt daarom aan een proef om de signalering te verbeteren. Een woordvoerster: ,,Er komen procentueel veel meer meldingen binnen via scholen, buren en huisartsen.'' Landelijk gezien trekt overigens de politie het vaakst aan de bel.
(ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top