ACTUEEL

Ggz morrelt aan meldplicht incidenten

GGZ Nederland en drie ggz-aanbieders dreigen incidenten nog maar beperkt bij de Inspectie voor de Gezondheids (IGZ) te melden. Daarmee willen ze voorkomen dat meldingen van incidenten aan de Inspectie via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op straat komen te liggen.

Zelfmoord

Volgens de instellingen komen het medisch beroepsgeheim en de vertrouwensrelatie met de patiënt in het gedrang door verplichte openbaarmaking in het kader van de Wob. Binnen de ggz is recentelijk onrust ontstaan naar aanleiding van een zelfmoordgeval. Hoewel de Inspectie bij de openbaarmaking alle gegevens die herleidbaar waren tot de patiënt had verwijderd, kwam de betreffende patiënt volgens de ggz-instellingen toch herkenbaar in beeld.

Beperkte uitleg

Om zulke situaties te voorkomen, hebben ggz-aanbieders De Grote Rivieren, Dimence en Symfora, gesteund door branchevereniging GGZ Nederland, aangekondigd de meldplicht die onderdeel uitmaakt van de Kwaliteitswet zorginstellingen voortaan beperkt te zullen uitleggen. In de ogen van VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra zijn dit “chantagepraktijken” bedoeld om “fouten en misstanden toe te dekken”.

‘Volledige inzage’

In zijn antwoord op de vragen van Zijlstra laat demissionair minister Klink weten dat  “volledige inzage in de gegevens die aanleiding zijn geweest voor een melding” van groot belang is voor het toezicht van IGZ. “Het is niet de bedoeling dat informatie en fouten in de zorg niet openbaar zouden moeten worden gemaakt”, aldus Klink. Wel toont Klink begrip voor de zorg om de vertrouwensrelatie die binnen de ggz leeft. Ter geruststelling wijst Klink op het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (Wubhv), dat ter behandeling bij de Eerste Kamer ligt. Hierin is vastgelegd dat voor de Inspectie dezelfde medische geheimhoudingsplicht geldt als voor zorgaanbieders.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Dokelaar

9 maart 2010

Minister Klink en GGZ Nederland lagen al eerder met elkaar in de clinch nadat de minister een financiële maatregel had aangekondigd voor het beroep psychiater. GGZ Nederland klaagde de minister aan, echter zonder succes.Zie: Psychiaters woedend op minister Klink: budgettaire maatregel strop voor psychiatriehttp://www.telegraaf.nl/binnenland/4199408/__Klink_voor_de_rechter_gedaagd__.html?p=7,2Ook was er in Nova recent een uitzending gewijd aan het falende toezicht op de psychiatrie:http://www.youtube.com/watch?v=i5IWFDY_oNoKortom: fantastisch werk van kamerlid Halbe Zijlstra om deze toestand zo openlijk aan de kaak te stellen!

LulaMAYER35

11 juni 2011

Make your own life more simple get the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> and all you need.

business loans

21 juli 2011

Make your life easier take the personal loans and all you want.

niks

2 september 2011

kijk naar ggz drenthe.word gekonkeld bij het leven om grote schandalen binnen de muren te houden,wat in beilen niet is gelukt.corrupt bestuur!

Top