ACTUEEL

Carintreggeland gooit de luiken open

Carintreggeland stopt met het uitbrengen van jaarverslagen. In plaats daarvan legt de Twentse zorgaanbieder voortaan doorlopend volledige verantwoording af op zijn eigen website.

Van de personeelssamenstelling tot de financiële positie en de inzet op kwaliteit, het is allemaal online terug te vinden. "We leggen op een transparantie manier verantwoording af, het scheelt een hoop administratie en zo laten we onze eigen informatie optimaal voor ons werken", zegt Heidi de Bruijn, lid van de raad van bestuur van Carintreggeland, aanbieder van zorg thuis en in het verpleeghuis.

Het betekent niet dat Carintreggeland voortaan afziet van het deponeren van de jaarrekening bij het CIBG. Dat is immers verplicht. Ook blijven de declaraties naar de zorgverzekeraars gaan voor de controle van rechtmatigheid van de geleverde zorg.

Kwaliteitskader

"Maar er wordt van zorgaanbieders wel meer informatie gevraagd", zegt De Bruijn. "Bijvoorbeeld in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daar wordt terecht gevraagd wat we doen met het extra geld dat er beschikbaar is voor de verpleeghuiszorg. De manier waarop wij werken aan kwaliteit moet volgens dit kwaliteitskader voortdurend vastgelegd worden in een kwaliteitsplan en in het kwaliteitsjaarverslag. Met deze verantwoordingssite komen we daaraan tegemoet. Op de site kun je nu precies zien welke huizen we hebben, hoe veel mensen er bij ons werken en hoe veel geld ernaartoe gaat. Alle informatie staat op één plek en is altijd actueel."

Ambities

Verder ziet De Bruijn de online verantwoording vooral als een platform voor de zorgvisie van Carintreggeland. "We hebben het platform opgezet met het oog op onze cliënten, op mantelzorgers, maar ook op toekomstige collega's. We laten hier zien dat wij kwaliteit van zorg belangrijk vinden, wat onze doelen zijn, wat onze ambities zijn, welke verbeteracties we inzetten en welke resultaten we behalen."

Positief

Een eerste informeel gesprek met het Zorgkantoor over de nieuwe manier van verantwoorden is positief verlopen, laat De Bruijn weten. De bestuurder van Carintreggeland heeft er ook vertrouwen in dat ook een formeel gesprek een positieve uitkomst zal hebben. "Kijk, wij willen dit heel graag op deze manier doen. Mocht het ergens niet geaccepteerd worden, dan moeten we de betrokken partij misschien nog op een andere manier tegemoet komen. Maar de eerste reacties zijn enthousiast", aldus De Bruijn.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan de Kroon

21 november 2018

Dat is geweldig 'out of the box' gedacht en in de praktijk gebracht. Goed voorbeeld doet volgen lijkt me.

Top