Vastgoed

Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg stopt

Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg stopt

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) stopt op 1 januari 2019 in zijn huidige vorm. Om de steeds complexere huisvestingsvragen te kunnen adresseren gaan Aedes en ActiZ samen met andere brancheverenigingen een nieuw kennisplatform opzetten.

Centraal binnen deze samenwerking met GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Federatie Opvang en Sociaal Werk Nederland staan vier thema’s. Deze thema’s zijn gelabeld met de termen ‘extramuralisering/huisvesting’, ‘scheiden van wonen zorg/vastgoedsturing’, ‘kwaliteit van de buurt’ en ‘nieuwe woonconcepten’.

Impact

Elk van deze thema’s zijn branche-overstijgend en spelen zowel in de ouderenzorg als in de ggz, gehandicaptenzorg en ouderenzorg een rol. Een andere reden voor de nauwer samenwerking is dat het meer ruimte biedt voor het vergroten van de betrokkenheid van leden van de brancheorganisaties. Op deze manier kan lokaal c.q. regionaal impact gemaakt worden.

Behouden

Het KCWZ is het informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het ondersteunt sinds 2002 professionals bij zorgorganisaties en woningcorporaties in de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten. KCWZ is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. De waardevolle elementen van het KCWZ worden behouden en komen terug in de nieuwe samenwerking of worden op een andere manier geborgd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top