Tech

Leidse stamcelfaciliteit wil kloof dichten tussen lab en kliniek

Op het Leiden BioScience Park wordt de komende jaren onder aanvoering van LUMC een nieuwe technologisch hoogwaardige stamcelfaciliteit ontwikkeld. Onderzoekers en startups kunnen straks bij het NEtherlands centre for the Clinical advancement of Stemcell Therapies (NECST) voor de ontwikkeling van stamcel- en gentherapieproducten.

Daarmee wil de nieuwe voorziening moet de kloof dichten tussen laboratorium en kliniek. Onderzoekers die werken in het relatief nieuwe veld van regeneratieve geneeskunde lopen nu vaak vast op het moment dat ze hun ontdekking van het laboratorium naar de kliniek willen brengen. Omdat het gaat om technologisch ingewikkelde producten, zoals stamcellen of virusvectoren, zijn er strenge regels voor productie en toediening aan de patiënt. Universiteiten en onderzoekers hebben in de vroege onderzoeksfase vaak geen toegang tot faciliteiten en expertise die aan deze GMP-eisen voldoen. Hierdoor is het moeilijk om daadwerkelijk therapieën voor patiënten te ontwikkelen.

Sneller naar patiënt

Juist in deze fase moet het NECST uitkomst bieden. In de faciliteit kunnen straks zowel academische onderzoekers als startup-bedrijven terecht voor de ontwikkeling van stamcel- en gentherapieën en andere nieuwe generatie regeneratieve medische behandelingen. Door samen te werken met het LUMC en bijvoorbeeld het Center for Human Drug Research kunnen nieuwe ontwikkelingen uit de regeneratieve geneeskunde sneller van het laboratorium naar de patiënt worden gebracht.

Internationaal samenwerken

Het NECST moet door de situering op het Leiden BioScience Park ook het ecosysteem van het grootste Nederlandse life science cluster versterken. NECST wordt opgezet door het Leiden Regenerative Medicine Platform (LRMP) en past goed in de samenwerking met het Canadese Center for Commercialisation of Regenerative Medicine (CCRM), waar een vergelijkbare faciliteit wordt gerealiseerd.
Daarnaast draagt NECST bij aan de infrastructurele versterking van de strategische publiek-private samenwerking RegMed XB (Regenerative Medicine Crossing Borders) waar Nederlandse en Vlaamse partners aan deelnemen. Het LUMC voert gesprekken met Universiteit Leiden, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leiden, ministeries en gezondheidsfondsen om NECST te realiseren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top