Gastvrijheid

Tabaksindustrie ziedend om aanstaand preventieakkoord

De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) is "verbijsterd" over het Nationaal Preventieakkoord, dat vrijdagmiddag wordt gepresenteerd. "De maatregelen die voorliggen zijn irrationeel, betuttelend en dragen niet bij aan de doelstelling om roken te ontmoedigen", zo neemt de club al een voorschot op de presentatie.

"Je kunt je afvragen of ze het beste voor hebben met de rokers, of dat hier andere rekeningen worden vereffend", zegt directeur Jan Hein Sträter. "Immers, de maatregelen die voorliggen schieten hun doel voorbij en zijn niet bewezen effectief."
Hij zegt onder meer dat er volgens het akkoord in 2020 neutrale verpakkingen voor tabaksproducten moeten komen "terwijl in Australië en Frankrijk duidelijk is gebleken dat deze maatregel helemaal niet effectief is".

De VSK zegt dat het invoeren van neutrale verpakkingen ook "een grove inbreuk is op het intellectueel eigendom". Een voorgestelde accijnsverhoging in 2020 zou ook tegen wettelijke afspraken indruisen.

Philip Morris: weinig oog voor alternatieven

De grote sigarettenfabrikant Philip Morris Holland mist in het Preventieakkoord maatregelen om rokers te laten overstappen naar genotsmiddelen die minder schadelijk zouden zijn. Die worden volgens het bedrijf veel te veel over één kam geschoren.

De fabrikant zegt de doelstellingen te steunen om het aantal rokers in Nederland sneller terug te dringen en tot een rookvrije generatie te komen. "Wij houden onverminderd vast aan onze ambitie om sigaretten zo snel mogelijk te vervangen door minder schadelijke, rookloze alternatieven. Ook in Nederland willen wij een duidelijk signaal afgeven dat het tijdperk van de traditionele sigaret wat ons betreft ten einde komt."

"Helaas houdt het akkoord te weinig rekening met de nog altijd 3 miljoen volwassen rokers in Nederland. Velen van hen zijn ongevoelig voor verregaande beleidsmaatregelen en stoppen daardoor niet met roken. Zij zijn gebaat bij het overstappen op minder schadelijke, rookloze producten."

Onuitvoerbaar beleid

VNO-NCW is ook niet te spreken over het rookakkoord. De werkgeversorganisatie klaagt in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid dat de beslissingen zonder overleg met relevante ondernemers zijn genomen, zoals eigenaren met tabakszaken. Dat zou leiden tot "onuitvoerbaar beleid'' voor deze winkeliers, waarbij regelgeving "vooral gestoeld lijkt op symboolpolitiek in plaats van effectiviteit''. De verplichting sigaren te verstoppen achter een deur zou daar een voorbeeld van zijn.

De brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel NSO en aangesloten samenwerkingsverbanden van zelfstandige ondernemers maken zich "grote zorgen" over de positie van ruim 1500 ondernemers en zelfs over de cohesie in de wijken.

"Voor alle tabaksspeciaalzaken gaat een uitstal- en reclameverbod gelden met uitzondering van een handjevol 'superspeciaalzaken'. Tabakswinkeliers worden geconfronteerd met een bedreiging van hun bestaansrecht en dat tast de sociale cohesie in de wijk en de buurtfunctie van deze winkels aan."

"De buurtbewoners zijn het kind van de rekening. Die gaan diensten als post, ING service, stomerij, cadeaukaarten, kranten en tijdschriften missen", aldus NSO-voorzitter Jos Zuijdwijk.

De organisatie wijst erop dat "de tabaksspeciaalzaak het verkooppunt bij uitstek is om de volwassen roker te informeren over minder schadelijke alternatieven voor sigaretten en rooktabak." (ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

26 november 2018

Ontkennen en boosheid zijn natuurlijke reacties bij rouw.

Misschien de rookindustrie een sigaar uit eigen doos geven om tot rust te komen, alvorens constructief een andere toekomst in te gaan?

Top