ACTUEEL

Hulporganisaties mogen ongewenst zwangere niet sturen in keuze

Organisaties die hulp bieden aan ongewenst zwangere vrouwen en meisjes mogen hun positie niet gebruiken om de keuze van de zwangere te sturen. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de criteria bekendmaakt voor keuzehulpgesprekken aan ongewenst zwangeren.

Aanleiding voor de bewindsman om met de criteria voor keuzehulp te komen was de discussie rondom de christelijke hulporganisatie Siriz, die banden heeft met de anti-abortusorganisatie Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) en vrouwen misleidende informatie zou geven over abortus. De organisatie ontvangt subsidie van VWS, iets waar onder meer GroenLinks en de PvdA in de Tweede Kamer bezwaar tegen hebben aangetekend. De partijen hebben de staatssecretaris gevraagd om een onafhankelijke keuzehulp te garanderen.

Criteria

De staatssecretaris komt daaraan tegemoet door in de criteria voor subsidie op te nemen dat hulporganisaties weliswaar een levensbeschouwelijke basis mogen hebben, maar dat ze daar ten alle tijden open over moeten zijn. Dat betekent dat ook organisaties die uit principe tegen abortus zijn voor subsidie in aanmerking kunnen komen. Voor de zwangere moet het duidelijk zijn met wat voor organisatie zij te maken heeft. De levensbeschouwing van de organisatie mag bovendien niet leidend zijn voor de informatie die aan de zwangere wordt verschaft en organisatie mogen de zwangere niet een bepaalde kant op sturen.

Verder mogen gesubsidieerde organisatie geen geld ontvangen van andere partijen. Siriz zou dan geen financiering vanuit VBOK mogen krijgen. Het personeel van gesubsidieerde organisaties moet aan vaste opleidingseisen voldoen en de mensen die de hulpgesprekken voeren moeten een landelijke training volgen. De organisatie moet beschikken over een kwaliteitscertificaat voor maatschappelijke dienstverlening en binnen 48 uur persoonlijk contact kunnen garanderen.

24-uursinformatielijn

De staatssecretaris belooft tot slot een onafhankelijke 24-uursinformatielijn op te zetten voor ongewenst zwangere vrouwen en meisjes. Aan deze lijn zullen vrouwen geen keuzehulp of advies krijgen, wel kunnen de mensen aan de telefoon de  zwangere geruststellen en wijzen op de organisaties die wel hulp kunnen bieden. Er komt ook een website waarop het nummer te vinden is en waarop gechat kan worden. Blokhuis belooft een campagne op te starten op het nummer en de website bekendheid te geven.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet en PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen zijn teleurgesteld dat staatssecretaris Blokhuis op twee gedachten blijft hinken als het gaat om de invloed van anti-abortusorganisatie Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) op keuzehulporganisatie Siriz. Dat schrijven zij in een reactie. Ze vinden het stopzetten van directe financiering van VBOK aan de keuzehulpgesprekken onvoldoende. "Blokhuis wil alert zijn op belangenverstrengeling tussen de twee", aldus Ellemeet. "GroenLinks eist dat de banden tussen VBOK en Siriz worden doorgeknipt."

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen voegt daar aan toe: "Ongewenst zwangere vrouwen moeten er zeker van kunnen zijn dat ze betrouwbare en niet-sturende hulp krijgen vanuit de overheid. Een organisatie die verbonden blijft aan een anti abortus-club die als doelstelling heeft het ongeboren leven te beschermen komt dus wat ons betreft niet in aanmerking voor subsidie van de overheid."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Klaas Pool

27 november 2018

Een wijs besluit. Niet-sturende hulp is essentieel. Het gaat om echte onafhankelijke hulp aan moeder en kind. Geen sturing richting abortus, geen sturing tegen abortus, maar eerlijke voorlichting.

Van den Berg

23 december 2018

medicamenteuze over-tijd behandeling wordt alleen gegeven als je de Nederlandse taal voldoende machtig bent ..????????

Top