ACTUEEL

Leeuwarden verwacht miljoen tekort op Wmo-budget

De gemeente Leeuwarden verwacht minimaal 1 miljoen euro tekort te komen op het Wmo-budget. De kostenstijging komt door de nieuwe regelgeving en de daaruit voortvloeiende nieuwe aanbestedingen, meldt Sociaal Totaal.

hogere loonkosten

De gemeente Leeuwarden heeft te kampen met hogere loonkosten voor de elf zorgaanbieders die door de gemeente zijn gecontracteerd. Door de nieuwe regel die sinds januari geldt, moeten  thuiszorginstellingen die hulp bij het huishouden leveren, werken met hulpen in loondienst en mogen zij daarvoor geen alfahulpen meer inhuren.

Zorg in natura populair

Bijna tachtig procent van de cliënten in Leeuwarden kiest voor ´zorg in natura´ in plaats van voor PGB-dienstverlening aan huis, zegt Simeon Bruinsma, beleidsmedewerker van de gemeente, in Sociaal Totaal. Dit was in het verleden ook al zo, maar door de veranderde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) schieten de kosten omhoog. Zorg in natura voor huishoudelijke hulp niveau 1 en 2 (23 euro per uur) kost de gemeente zo’n 8 euro per uur meer dan de PGB-dienstverlening (15 euro per uur).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top