ACTUEEL

VWS neemt extra maatregelen voor slachtoffers seksueel geweld

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat aan de slag met de aanbevelingen van de rapporteur Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen. Minister De Jonge laat onderzoeken hoe professionals in de zorg beter kunnen worden toegerust om seksueel geweld te herkennen. Ook komt er een campagne om de Centra voor Seksueel Geweld meer bekendheid te geven.

In de 'Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen' constateert de rapporteur dat er sprake lijkt te zijn van een daling van het aantal slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen ten opzichte van eerdere metingen. Tegelijkertijd vermoedt de rapporteur dat er een verschuiving plaatsvindt naar meer online seksueel geweld. Inzicht in de omvang van deze problematiek moet volgens de rapporteur beter. Ook vraagt de rapporteur aandacht voor meer inzicht in de hulp en opvang die slachtoffers krijgen.

CSG

Minister De Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij – samen met de minister voor Rechtbescherming – slachtoffers van seksueel geweld heeft aangemerkt als specifieke groep in het programma Geweld hoort nergens thuis. De minister laat onderzoeken hoe professionals in de zorg en bij Veilig Thuis beter kunnen worden toegerust om seksueel geweld te herkennen, waarbij ook het signaleren en de risico’s die online spelen meegenomen worden.

Verder wil de minister dat hulpverleners in de regio elkaar sneller en beter weten te vinden. Vooral in acute situaties moeten slachtoffers doorverwezen worden naar de Centra voor Seksueel Geweld (CSG’s). In 2019 komt er komt een campagne om de bekendheid van de centra te vergroten.

Traumascreening

Met het programma Geweld hoort nergens thuis willen de ministeries ervoor zorgen dat het de norm wordt dat slachtoffers en plegers van kindermishandeling en huiselijk geweld een traumascreening wordt aangeboden met een daarop aansluitend behandelaanbod.

Verder wordt een effectmonitor ontwikkeld waarmee wordt gemeten of er een wezenlijk verschil wordt gemaakt met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de levens van mensen die het raakt.

Jeugdhulp

Uit het onderzoek van de rapporteur naar de hulp aan slachtoffers blijkt dat naar schatting tussen de 2,5 en 4,1 procent van de kinderen binnen de jeugdhulp, hulp ontvangt (mede) voor seksueel geweld. Van de kinderen die jeugdhulp ontvangen, (mede) voor seksueel geweld, wordt 11 procent geplaatst in een instelling voor gesloten jeugdhulp. Meisjes krijgen gemiddeld vaker jeugdhulp en ook zwaardere vormen van jeugdhulp voor seksueel geweld dan jongens. Van de meisjes in de gesloten jeugdhulp, is de aanleiding tot plaatsing bij 85 procent (mede) seksueel geweld.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top