Finance

Laurentius doet beroep op Provincie om renteverlaging

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond wil een renteverlaging bewerkstellingen met behulp van de Provincie. De vrijgekomen middelen wil het ziekenhuis direct investeren in eigenlijke zorg. Een achtergestelde lening of een garantiestelling door de Provincie moet borging door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) veilig stellen en daarmee de rentelasten beperken.

Investeren

Het Laurentius Ziekenhuis kreeg in 2009 het vertrouwen van de Rabobank en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor een financiering van 100 miljoen euro. Het ziekenhuis zegt daarmee zorgvuldig te willen omgaan “niet alleen op het vlak van bouwplannen, maar ook wat betreft de investering”. Daarmee doelt het ziekenhuis op investeren in de zorg,met de middelen die vrijkomen als de rentelasten verlaagd worden. Kwalitatieve en betaalbare zorg in de regio Midden en Noord Limburg noemt het ziekenhuis als zijn primaire doel.

Borgstelling

“Deze renteverlaging kunnen we realiseren door borging van het WfZ. Een achtergestelde lening van de Provincie verhoogt de kans op het verkrijgen van deze borgstelling. Jack Thiadens, voorzitter raad van bestuur van het Laurentius Ziekenhuis: ’Door de rentebesparing te investeren in zorgverlening komt dit ten goede van de inwoners van de provincie Limburg. Daar draait het uiteindelijk om voor de provincie maar ook voor ons als ziekenhuis.’

Nieuwbouwplannen

De nieuwbouwplannen die volop in ontwikkeling zijn, moeten leiden tot een compact en efficiënt ziekenhuis dat past bij de omvang van Laurentius. Jack Thiadens: ‘We komen eind april naar buiten om meer concreet onze aanpak van de plannen toe te lichten. Naast talrijke gesprekken met zorgpartners zijn we in verkennende gesprekken met het Ministerie van VWS en het Ministerie van Financiën. In die gesprekken wordt de methode van uitvoering van het bouwtraject verkend.

Samenwerking

Bij de nieuwbouw werkt het ziekenhuis intensief samen met De Zorggroep. Maar ook met andere partijen wordt van gedachten gewisseld over samenwerking binnen de regio. Het Laurentius Ziekenhuis geeft aan hierbij nauw te willen samenwerken met de ketenpartners, waaronder de huisartsen/Meditta en Mondriaan/Riagg. Ook onderzoekt het ziekenhuis mogelijkheden ot afstemming met Ciro/Proteion.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top