ACTUEEL

Arduin wordt onderdeel van ’s Heeren Loo

Zorgorganisatie Arduin wordt in de toekomst de Zeeuwse afdeling van ’s Heeren Loo. Daarmee lijkt het voortbestaan veiliggesteld. Het is nog niet bekend of de naam van Arduin blijft bestaan.

Arduin heeft brede steun gekregen voor haar herstelplan om de zorg te verbeteren voor zevenhonderd cliënten en de toekomst voor negenhonderdvijftig  medewerkers te garanderen. Die steun kwam van alle betrokken partijen: VWS, CZ zorgkantoor, NZa, het Waarborgfonds voor de Zorgsector, IGJ, ING en ’s Heeren Loo. Het plan is gemaakt omdat de afgelopen tijd de kwaliteit en veiligheid van zorg niet op orde was. De IGJ moest meermalen een aanwijzing geven.

Continuïteitsplan

In januari zal Arduin het definitieve continuïteitsplan presenteren, opgesteld met steun van ’s Heeren Loo. In de plannen wordt er vanuit gegaan dat Arduin op termijn de Zeeuwse regio wordt van ’s Heeren Loo, uitgaande van positief doorlopen medezeggenschaps- en mededingingstrajecten. In het continuïteitsplan zal inzichtelijk worden gemaakt welke bedragen, garantstelling en andere inspanningen nodig zijn. Arduin heeft de afgelopen periode van ’s Heeren Loo ondersteuning gehad op het gebied van kennis, expertise en organisatie. ’s Heeren Loo zal dit ook voor de komende periode blijven doen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top