ACTUEEL

Co-patiënt levert tijdwinst en drukt kosten

2010 moet het jaar worden dat de co-patiënt definitief wordt ingezet in Nederlandse ziekenhuizen. De inzet van co-patiënten verbetert de patiëntveiligheid, versnelt het herstelproces en levert tijdwinst en kostenbesparing op. Etienne Tiessen van zorgcommunicatiebureau ZoBeter is hiervoor een campagne gestart waarbij hij alle belangrijke beslissers in en rond de Nederlandse zorg persoonlijk benadert en hen oproept deze vorm van zorginnovatie door te voeren in hun eigen organisatie dan wel te helpen invoeren in alle ziekenhuizen.

Communicatieverbeteraars

Co-patiënten moeten als het ware de ogen en oren vormen van de patiënt. Zij worden speciaal opgeleid om als communicatieverbeteraars alert te zijn op miscommunicatie en zorgverbeterpunten. Uit onderzoek blijkt dat patiënten zich vaak zwak, onmondig en afhankelijk voelen en niet in staat zijn op een alerte manier met hun arts en behandelaar te communiceren. Maar ook bij zorgverleners ligt door mondelinge informatieoverdracht, deeltijdwerk, wisseldiensten en uiteenlopende communicatievaardigheden van artsen het gevaar van miscommunicatie op de loer.

Ervaring als co-patiënt

Tiessen spreekt uit ervaring omdat hij zelf tien jaar lang als co-patiënt van zijn zieke vrouw fungeerde. Hij voorkwam onder meer dat zijn vrouw per vergissing werd meegenomen voor een operatie, dat ze begon door te liggen en verkeerde medicijnen kreeg. Ook wees hij zorgverleners van de intensive care erop dat zijn vrouw half verlamd raakte. ''Je vraagt je af hoe haar herstel zou zijn verlopen zonder haar co-patiënt? Hoeveel extra tijd en kosten zouden ermee gemoeid zijn, of erger?,'' aldus Tiessen. Voor hem reden om het co-patiëntschap te professionaliseren.

Verbeteren zorgkwaliteit

Neurochirurg Prof. Dr. J.J. van Overbeeke, die als behandelaar intensief betrokken was bij zijn vrouw, is van mening dat het co-patiëntschap alle aandacht verdient van zowel zorgverleners als zorgverzekeraars, omdat het de zorgkwaliteit kan verbeteren en kosten kan reduceren. Volgens Tiessen worden lopen zorginnovatie in Nederland vertraging op door ingewikkelde procedures en door onverschilligheid bij sommige organisaties. Dat terwijl ex-patiënten en artsen die zelf ziek werden het idee toejuichen. Daarom stapt hij rechtstreeks op alle beslissers in de zorg af.

Landelijke brainstormsessie

Zijn opzet is dat ZoBeterco-patiëntmanagers opleidt en begeleidt die op hun beurt co-patiënten selecteren, opleiden en begeleiden in ziekenhuizen. De co-patiënten evalueren met zorgverleners, de managers doen aanbevelingen en rapporteren terug aan ZoBeter. Elk half jaar organiseert ZoBeter een landelijke brainstormsessie met haar managers over zorgverbeteringsvraagstukken. De uitkomst wordt teruggekoppeld naar de opdrachtgevers.

Snel beslissen

Tiessen: "Er zijn initiatieven die in het belang van patiënten direct door ondernemende bestuurders zouden moeten worden omarmd, in plaats van eerst te worden 'geparkeerd' in een meerjarig pilottraject. Daarom zorgbeslissers, geef dit co-patiëntschap sterke vleugels!"

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top