ACTUEEL

Hoofdlijnenakkoord ggz op losse schroeven door verzet gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft geen steun aan het Hoofdlijnenakkoord voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De gemeenten willen de hogere kosten die zij moeten maken gecompenseerd zien door het Rijk. Hierover hebben zij ook een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

"Gemeenten steunen de ontwikkeling naar verdergaande ambulantisering", zo is te lezen op de website van de VNG. "Deze taak past bij de overige taken in het sociaal domein. Maar hoewel de kosten voor gemeenten daardoor zullen stijgen, stelt het Rijk stelt daarvoor geen budget ter beschikking. De VNG kan daarom het GGZ-akkkoord niet steunen."

Kosten acute zorg

De gemeenten wijzen er in hun brief aan de Kamer op dat gemeenten er nieuwe taken bij krijgen wanneer de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking treedt. Per 1 januari 2020 moeten zij onder andere een meldfunctie inrichten en een onderzoek kunnen doen (inclusief hoorplicht). "Het Rijk moet het budget behorend bij deze nieuwe taken per 2020 beschikbaar stellen", schrijft de VNG.

Daarnaast maken de gemeenten zich zorgen over de financiering van de acute ggz. "Er waren afspraken gemaakt met zorgverzekeraars voor een beschikbaarheidsfinanciering voor acute psychiatrie (bezetting crisisdiensten) via de Zvw. De zorgverzekeraars lieten te elfder ure weten aarzelingen te hebben. Dit kan gevolgen hebben voor de opvang: bij de financiering van beoordelingslocaties zijn gemeenten uitgegaan van een ruimere vergoedingsregeling voor acute psychiatrie", aldus de VNG.

Aansluiting sociaal domein

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat de betrokken partijen opnieuw om de tafel moeten. "Gemeenten zijn cruciaal in het voorkomen of verminderen van ggz-problematiek door middel van armoedebestrijding, toegang tot passende woonruimte, schuldhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning en goede jeugdzorg. Zonder goede aansluiting van het sociale domein ligt onnodige medicalisering op de loer, wat de druk op de ggz-sector nog groter maakt", stellen de zorgverzekeraars.

"De inzet van gemeenten is onontbeerlijk bij het terugdringen van wachttijden in de ggz en het ondersteunen van burgers met een psychische aandoening", benadrukt ook GGZ Nederland.

Donderdag debatteert de Kamer met staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) over de GGZ.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

5 december 2018

Begrijpelijk dat de gemeentes moeilijk doen. De transitie van de Jeugd GGZ in 2015 naar de gemeentes vond plaats met een bezuinigingsoperatie van het Rijk van 25%. Dat zijn ze nog niet vergeten en daarom laten ze zich met deze transitie niet weer een oor aannaaien. En dat ben ik volkomen met ze eens.

Top