Tech

Ziekenhuizen en leveranciers tekenen samen routekaart naar effectieve zorg-IT

Ziekenhuizen en leveranciers tekenen samen routekaart naar effectieve zorg-IT

Ziekenhuizen en de drie leveranciers van EPD-systemen hebben afspraken gemaakt over de technische basisvereisten voor een effectieve IT-infrastructuur. De gezamenlijke routekaart moet een einde maken aan de situatie waarin leveranciers eigen oplossingen en functionaliteiten ontwikkelen, die niet op elkaar aansluiten.

Binnen het kader van het zogeheten Informatieberaad kwamen eind november bestuurders van ziekenhuizen, Chief Medical Information Officers (CMIO’s), IT-experts en ICT-leveranciers bij elkaar om te spreken over actieve samenwerking met als doel een betere digitale gegevensuitwisseling binnen en tussen ziekenhuizen. Vanwege technische hindernissen kunnen artsen en verpleegkundigen op dit moment nog niet vanzelf over alle digitale gegevens van patiënten in het eigen ziekenhuis beschikken, laat staan gegevens van andere ziekenhuizen.

Om deze hindernissen weg te nemen probeert het Informatieberaad al enige tijd om de vraag van ziekenhuizen en het aanbod van ICT-leveranciers bij elkaar te brengen. Als eerste stap in deze richting hebben de ziekenhuizen onlangs een gemeenschappelijke visie en een programma van eisen voor de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen opgesteld.

Uniforme informatiebouwstenen

De belangrijkste verlangens van de ziekenhuizen zijn in drie punten samen te vatten. Allereerst  willen de ziekenhuis dat de IT-leveranciers een zogeheten Basisgegevensset Zorg (BGZ) en zorginformatiebouwstenen in hun systemen inbouwen. Hierdoor kunnen gegevens eenmalig worden geregistreerd en daarna worden uitgewisseld en hergebruikt. De ziekenhuizen willen dat de ICT-leveranciers er voor zorgen dat de uitwisseling van de BGZ plus zoveel mogelijk van de andere zorginformatiebouwstenen voor het einde van 2019 aantoonbaar werken.

Open toegang

Daarnaast hameren de ziekenhuizen op open toegang tot gegevens. Met het oog hierop vragen ze de leveranciers om er voor te zorgen dat ook derde partijen die innovatieve toepassingen aanbieden  patiëntgegevens gestructureerd kunnen lezen uit en toevoegen aan EPD-systemen. In technische termen betekent dit dat systemen standaard  worden voorzien van een ‘application programming interface’.

Standaard

Ook eisen de ziekenhuizen dat alle EPD’s voldoen aan internationale standaarden voor digitale gegevensuitwisseling. Aansluiting op deze zogeheten cross-enterprise document sharing-standaard –ook wel aangeduid als XDS- maakt het mogelijk om medische documenten en beelden tussen zorginstellingen te delen via een gestandaardiseerde infrastructuur. Meerdere leveranciers kunnen XDS-infrastructuren bouwen, die per definitie informatie kunnen uitwisselen met XDS-infrastructuren van andere leveranciers.  

Het Informatieberaad laat weten dat al deze eisen door vier leveranciers van EPD-systemen in Nederland zijn omarmd, te weten ChipSoft, Epic, Nexus en SAP/Cerner. Zij gaan nu op korte termijn samen met de ziekenhuizen concrete afspraken maken. Die moeten resulteren in een roadmap die het mogelijk maakt om de aankomende jaren veilige digitale gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen te realiseren. Het onderling afstemmen betekent volgens het Informatieberaad “een nieuwe en innovatieve aanpak”.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

R. Hoogervorst

7 december 2018

Mooi dat er landelijke afspraken zijn gemaakt! Maar als ik lees 3 EPD leveranciers vraag ik mij toch af welke nummer 3 dan is na Chipsoft en Epic. Is dat dan Cerner, Nexus, Medicore, DXC? Voor landelijke dekking zou ik toch verwachten dat ook deze partijen aan tafel zitten zolang zij EPD leverancier zijn binnen de ziekenhuismarkt. Nu nog kleine speler maar wellicht in de verdere toekomst marktleider, wie zal het zeggen.
Heeft het Informatieberaad in zijn wijsheid al besloten een aantal leveranciers af te schrijven?

Top