Vastgoed

Partijen ontwikkelen 600 woningen voor intensieve zorgvraag

Zorgorganisatie Santé Partners, planontwikkelaar FAME en belegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaan de komende jaren zorgwoningen voor zeshonderd cliënten bouwen. Op 7 december zijn daarvoor de plannen getekend.

Dat melden Santé, FAME en Syntrus Achmea in een gezamenlijk persbericht. De woningen zijn bedoeld voor mensen met een intensieve zorgvraag. Ze worden de komende zeven jaar ontwikkeld in tien gemeenten in Utrecht en Gelderland. De drie partijen gaan samenwerken om zo de nodige versnelling te geven in het aanbod. De komende jaren ontstaat een enorme behoefte aan woningen voor ouderen met een complexere zorgvraag, met name huurwoningen in het middensegment.

Woonconcepten

Santé Partners werkt intensief samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Daarbij staat de mening van de cliënt voorop. Dat vraagt om bepaalde woonconcepten met extra zorg- en dienstenarrangementen. FAME sluit daarbij aan met Beschermd Wonen, als alternatief voor het traditionele verpleeghuis, en Wonen met een Plus in plaats van het verzorgingshuis.

Scheiding

De zeshonderd woningen maken deel uit van de overeenkomst die FAME en Syntrus Achmea vorig jaar sloten. Daarin spraken zij af de komende jaren ongeveer drieduizend woningen te ontwikkelen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Daarbij worden mensen in staat gesteld om met een contractuele scheiding van wonen en zorg zelf een eigen woonruimte in het middensegment te huren in plaats van te worden opgenomen in een zorginstelling. Voor de bewoners is dit financieel vaak veel aantrekkelijker.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top