ACTUEEL

Karlijn Kwint programmaleider Dementiezorg voor Elkaar

Karlijn Kwint volgt per 1 januari Robbert Huijsman op als programmaleider van Dementiezorg voor Elkaar. Kwint is als senior adviseur werkzaam bij Vilans, waar ze ook programmaleider is van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg.

Dat meldt Vilans op 12 december. Robbert Huijsman wordt per 1 januari 2019 bestuurder van Geriant.

Ggz

Karlijn Kwint is 37 jaar. Zij deed als geestelijk verzorger in een verpleeghuis ervaring op met mensen met dementie en hun naasten en rondde aan Nyenrode de opleiding Bedrijfskunde af. Verder vervulde en vervult zij diverse toezichthoudende functies, onder andere in het onderwijs en in de ggz.

Verbetering

"Wat mij aanspreekt in het programma is dat de verbetering van zorg voor mensen met dementie gezamenlijk met andere partners en vanuit verschillende invalshoeken wordt opgepakt", zegt Kwint. "Ik kijk ernaar uit om met die partners die zorg te verbeteren. Zodat we met elkaar werken aan een samenleving waarin de zorg voor mensen met dementie en hun omgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid is."

Programma

Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is één van de drie pijlers van het Deltaplan Dementie. Het ondersteunt samenwerkende professionals bij het verbeteren van de dementiezorg en -ondersteuning voor mensen die thuis wonen en hun naasten. In het programma werken Movisie, Nivel, Pharos, het Trimbos-instituut en Vilans samen. Het programma wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en loopt tot en met 2020.

karlijn-kwint (002)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top