ACTUEEL

'Nederlandse ziekenhuiszorg heeft baat bij grotere verbanden'

'Nederlandse ziekenhuiszorg heeft baat bij grotere verbanden'

Schaalvergroting in de ziekenhuiszorg is met het oog op het leveren van optimale zorg en versterking van de innovatiekracht een logische en noodzakelijke stap. Dat stelt bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC in Rotterdam. De fusie van het AMC en VUmc vindt Kuipers dan ook “een ontzettend goede ontwikkeling”.

"Als we echt onze doelstelling willen halen om voorop te lopen met innovatie en de beste zorg te leveren, dan vraagt dat om slimmer partneren en netwerken”, zegt Kuipers. “Voor een deel zal dat ook betekenen dat ziekenhuizen in grotere conglomeraten opgaan. Daar zijn we in Nederland heel huiverig voor, want dan worden ziekenhuizen too big to fail en kan er niet meer met ze onderhandeld worden, maar ik denk dat het een ontzettend goede ontwikkeling is en een logisch antwoord op de uitdagingen waar we voor gesteld worden.”

Grotere basis

“Als je bedenkt dat de vraag naar specifieke expertise steeds verder groeit, of dat nu op verpleegkundig terrein is of met betrekking tot artsen of ICT-specialisten. Dat  vraagt om steeds weer nieuwe investeringen in apparatuur en gebouwen. Dan is het evident dat je daar een grotere basis voor nodig hebt. Alleen op die manier kun je op een zinvolle manier de beste zorg blijven bieden aan de patiënt.”

Geen stofzuiger

In sommige gevallen betekent dit wat Kuipers betreft fuseren, maar ook minder vergaande vormen van samenwerking zoals regionale zorgnetwerken kunnen soelaas bieden. “Waar het om gaat is dat je met de patiënt voor ogen personeel en middelen optimaal inzet”, aldus Kuipers. De vrees dat de grote universitaire centra in zulke constructies kleinere partijen hun wil opleggen is volgens Kuipers onterecht. “Binnen een samenwerking het voortouw of de regie nemen is niet hetzelfde als de baas zijn. Het is ook geen kwestie van als een stofzuiger alles naar je toe halen, want qua gebouw en personele capaciteit kan dat helemaal niet.”

Sterke partners

De opdracht voor bestuurders bestaat volgens Kuipers uit  “veel praten en het gemeenschappelijk belang zoeken”. Daarbij geldt volgens Kuipers “hoe sterker onze partners, hoe beter de samenwerking, dat is alleen maar goed voor Erasmus MC”. “Om onze innovatiekracht te versterken en optimale zorg te leveren zullen we met veel partners moet samenwerken, met regionale ziekenhuizen, maar ook met andere UMC’s. Een mooi voorbeeld vind ik het nieuwe centrum voor protonentheorie waar Erasmus MC in meedoet samen met LUMC, TU Delft, Amsterdam UMC en AVL.”

Accelereren

Als Nederland verzuimt meer van zulke initiatieven te ontplooien, zullen ziekenhuizen hier te lande nooit kunnen aanhaken bij gerenommeerde internationale huizen als Mayo Clinics of Cleveland Clinics, beaamt Kuipers desgevraagd. “Mensen denken dat is Amerika, dat is anders, maar je hoeft niet zo ver te zoeken. Kijk naar Parijs; daar is één netwerk met 35 ziekenhuizen. Of neem Helsinki, het academisch ziekenhuis daar is groter dan het Erasmus MC of Amsterdam UMC. Dan kun je pas accelereren en de eigen patiënt snel de nieuwste  zorg bieden.”   


Kuipers sprak met Skipr naar aanleiding van zijn nummer 1 positie in de elfde editie van de Skipr 99, die op 13 december is verschenen. 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Koos Dirkse

13 december 2018

Ben juist van mening dat het tegenovergestelde de toekomst is. Schaalvergrotingen in het verleden hebben geleid tot implosies.
De ziekenhuizen zouden juist moeten afslanken tot super gespecialiseerde centra. Een groot deel van de poliklinieken overhevelen naar de eerstelijn en onderbrengen in Diagnose-Behandel Centra. De hotelfaciliteiten overhevelen naar zorghotels. Deze laatste bieden fasciliteiten, waar ziekenhuizen niet aan kunnen tippen! Bovendien is het ligdagtarief minder dan de helft van het ziekenhuistarief.
Ieder ziekenhuis kan zich dan volledig richten op zijn specialisatie in nauwe samenwerking met het universitaire centrum in de omgeving.

Robert van Putten

14 december 2018

Beide is mogelijk. Met name de kleinere ziekenhuizen zullen de omslag kunnen maken die de heer Dirkse voorstelt. De grote centra zullen moeten samen gaan om te kunnen blijven voldoen aan de volumenormen en grote investeringen op het gebied van diagnostiek. Beide kunnen ook profiteren van technologie. De kleinere ziekenhuizen met e-health toepassingen ''aan de keukentafel'' de grote ziekenhuizen met high-tech in regionale centra. Ik voorspel dat de middelgrote ziekenhuizen te groot voor het servet zijn, en te klein voor het tafellaken.

Harald Callebert

16 december 2018

Weeral zo'n toonaangevend wereldvreemde bestuurder. Wellicht zou het goed zijn om eens te gaan kijken in een innovatieve ontwikkelingsregio alvorens weer met dezelfde praatjes aan te komen die blijkbaar alle bestuurders van grote centra aanhangen.

Voorbeelden als Silicon Valley of Brainport Eindhoven. De drijvende kracht daar zijn kleinere bedrijven en startups. Het enige wat daar heel sterk aan is, is dat de locale overheid daar de innovatie stimuleert en toejuicht. Dus zorgt voor de optimale omstandigheden zodat kleine bedrijven innovatief blijven. De dag dat ze gekocht worden door grote mastodonten verdwijnt die innovativiteit met 95%.

In de Nederlandse gezondheidszorg krijgen de loge mastodonten en de slechts gerunde ziekenhuizen onredelijk veel geld toegestopt om inefficient te kunnen blijven en hun verliezen te denken, terwijl de echte innovators steeds worden gekort. En de transparantie daarover is volledig afwezig. Weinig prestatie indicatoren, basale kwaliteitsindicatoren en geen enkele openheid over de kwaliteitsprijsverhouding. En de verzekeraars die het geld mogen uitdelen van de bevolking ontbreken elke inhoudelijke kennis over de gezondheidszorg.

Oh ja, de CEO van de Mayo Clinics verdient 3,8 mio per jaar. Balkenendenorm?

Top