ACTUEEL

RVZ: specialist moet zich periodiek verantwoorden

Medisch specialisten zouden verplicht periodiek verantwoording moeten afleggen aan de raad van bestuur. Hiermee is het bestuur in staat om de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg waar te maken. Dit schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) woensdag in een advies.

Contractueel vastleggen

In het advies 'De relatie medisch specialist en ziekenhuis in het licht van kwaliteit van zorg’, stelt de RVZ dat ziekenhuisbesturen, medisch specialisten en hun branche- en beroepsorganisaties een kwaliteitskader moeten ontwikkelen en vastleggen in het Document Medische Staf (DMS). Deze toetsing moet ook contractueel vast komen te liggen. Incidenten met slecht functionerende medisch specialisten kunnen volgens de RVZ hierdoor worden voorkomen.

Onvoldoende informatie

Raden van bestuur kunnen hun eindverantwoordelijkheid op dit moment onvoldoende waarmaken, omdat onvoldoende is voorzien in een systeem dat informatie oplevert over het functioneren van medisch specialisten en de resultaten van hun handelen. De relatie tussen ziekenhuis en medisch specialist is primair geregeld in een overeenkomst. De bepalingen in deze overeenkomsten over de kwaliteit van zorg lijken sterk op elkaar en vertonen ook dezelfde lacune, aldus de RVZ. Er is niet voorzien in een actieve verplichting tot het afleggen van een verantwoording door de medisch specialist aan de raad van bestuur over zijn of haar handelen.

Totstandkoming stimuleren

Aan de minister van VWS adviseert de Raad de veldpartijen nog één jaar de tijd te geven om met een uitgewerkt voorstel te komen en om de totstandkoming te stimuleren en anders in te grijpen.

Geen behoefte

De Orde van Medisch Specialisten noemt het RVZ-advies “mosterd na de maaltijd”. “De medisch specialisten hebben de afgelopen twee jaar een groot aantal aanbevelingen uit het RVZ-advies al uitgevoerd”, aldus de Orde. “Medisch specialisten hebben de afgelopen jaren aangetoond bereid en in staat te zijn periodiek verantwoording af te leggen en doen dat al volop. Aan een extra beoordelingsinstrument is geen behoefte.” Volgens de Orde zijn de verantwoordelijkheden van de medisch specialist en de raad van bestuur in verschillende overeenkomsten, zoals de Kwaliteitskader Medisch Specialisten en de bijna afgeronde nieuwe Model Toelatings Overeenkomst (MTO), alsmede in bestaande wetgeving afdoende vastgelegd.

Tegenstrijdig

Daarnaast vindt de Orde het RVZ-advies op sommige plaatsen tegenstrijdig. Zo concludeert de RVZ dat er geen reden is om aan te nemen dat de kwaliteit van zorg beter te borgen of te bewaken is als medisch specialisten in dienstverband werken. Deze suggestie rijmt niet met de eerdere aanbeveling van de RVZ om de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een systeem rondom het functioneren van medisch specialisten in de lijn moet worden gelegd.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

11 maart 2010

Uiteraard zal geen enkel medisch specialist het erg vinden om verantwoording af te leggen en terecht stelt de Orde dat ze al veel gerealiseerd heeft op dat vlak.

Analyse van spraakmakende affaires in de zorg ( o.a. Emmen , Twente, Nijmegen) laat steeds zien dat dysfunctioneren bestaat bij gratie van anderen. Het systeem in zo een zorginstelling dysfunctioneert. Nu ligt de nadruk erg op medisch specialisten , maar ook RvB's en andere zorgmanagers dysfunctioneren. Komt er ook een systeem waarbij zij verantwoordelijkheid moeten afleggen? Ik kijk uit naar het voorstel van de RVZ op dit vlak.

Top