ACTUEEL

Nieuwe auditoren geven ambitie NVZD verder vorm

De aan de NVZD verbonden accreditatiecommissie voor zorgbestuurders heeft zes nieuwe auditoren benoemd. Met de aanstelling van de nieuwe auditoren breidt de NVZD de capaciteit fors uit. De uitbouw van is nodig omdat accreditatie vanaf 2020 een lidmaatschapsverplichting is voor de circa 750 leden van de NVZD.

De nieuwe auditoren hebben allemaal ruime bestuurlijke ervaring binnen dan wel  buiten de zorg en brengen expertise mee op het gebied van professionele ontwikkeling. Om ‘eigen vleeskeuring’ te vermijden zijn ze echter niet meer actief als bestuurder.

Met het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders wil de NVZD een bijdrage leveren aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectie, in de NVZD-optiek belangrijke ingrediënten voor goed bestuur.

Advies

Een onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. Auditoren geven hierover een advies aan de accreditatiecommissie op basis van een dossier van en een accreditatiegesprek met de bestuurders. De accreditatiecommissie bestaat uit voorzitter Trude Maas en Willem Geerlings. De commissie werkt aan de aanstelling van een opvolger voor Thom de Graaf, die per 1 november is afgetreden.

Nieuwe namen

Op dit moment zijn er elf auditoren actief. Per 1 januari 2019 treden Johan Dorresteijn, Lynne Konigsberger, Vincent Moolenaar, Marlies Ott, Bas Schreuder en Betty van de Walle toe tot de auditorenpool. Dorresteijn werkte veertien jaar als ziekenhuisbestuurder, de laatste jaren als bestuurder in het Maasstadziekenhuis. Konigsberger vervulde uiteenlopende managementfuncties, waaronder Arbodirecteur Regio West bij NS, projectdirecteur Arbo bij de BVG, directeur van de faculteit Natuur en Techniek bij Hogeschool Utrecht en lid directieraad RIVM.

Moolenaar is manager geweest bij Shell en AholdDelhaize. Daarnaast is hij toezichthouder bij  Deloitte, Slachtofferhulp Nederland, het European Leadership Platform en bij de Masteropleiding voor Internal Auditors aan de Universiteit van Amsterdam.

Arbeids- en organisatiepsycholoog Ott is verbonden aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Daarnaast is ze voorzitter van de raad van toezicht van Zorgbalans. Psychiater Schreuder is oud A-opleider psychiatrie in het AMC,  voorzitter raad van toezicht van de Levenseindekliniek, van ZorgAccent en van Woonzorg Flevo. Daarnaast is hij auditor bij het NIAZ. Van de Walle voormalig is oud-bestuurder van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en voorzitter van een tweetal raden van toezicht in de ouderenzorg, commissaris bij een bank en toezichthouder van een eerstelijnsorganisatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top