ACTUEEL

Huisartsenposten Amsterdam niet meer onder toezicht IGJ

De IGJ heeft het verscherpt toezicht op Huisartsenposten Amsterdam (HpA) op 10 december opgeheven. HpA heeft gedaan wat de inspectie had gevraagd. Het voldoet weer aan een aantal normen wat betreft telefonische bereikbaarheid, medicatiebeheer, wachttijden, werkdruk, nieuwe manieren van werken en cultuur.

Dat meldt de IGJ op 17 december. HpA werd in augustus onder verscherpt toezicht gesteld omdat de huisartsenpost niet voldeed aan de normen. De inspectie had er toen onvoldoende vertrouwen in dat de huisartsenpost op korte termijn de geconstateerde risico’s voor de patiënten weg kon nemen. Daarom stelde de inspectie HpA voor drie maanden onder verscherpt toezicht. In die drie maanden moest HpA een aantal verbeteringen doorvoeren, analyses maken en verbeterplannen opstellen.

De inspectie ziet op een aantal punten verbetering, zoals de telefonische bereikbaarheid en het medicatiebeheer op alle posten. Daarnaast liggen er solide plannen om communicatie, werkcultuur, kwaliteit van triage en verdeling van taken en verantwoordelijkheden aan te pakken. Daarin zag de IGJ voldoende reden om het verscherpt toezicht op te heffen. De inspectie zal wel 'haar toezichthoudende taak op HpA intensief uitvoeren'.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top