HRM

Tandartsen ‘diep teleurgesteld’ over Kamer-fiat taakherschikking

Minister Bruins van VWS heeft van de Tweede Kamer groen licht gekregen voor een experiment met taakherschikking in de tandheelkundige zorg. “Een slechte zaak voor de patiënt”, reageert voorzitter Wolter Brands van de beroepsvereniging van tandartsen.

In het kader van het experiment krijgen mondhygiënisten vanaf 2020 tijdelijk de bevoegdheid om zelfstandig te boren, foto’s te maken en verdoving te geven. Het betreft vierjarig opgeleide mondhygiënisten die in het tijdelijke BIG-register geregistreerd staan. Na vijf jaar zal het experiment  geëvalueerd worden.

Onderbouwd

Volgens Brands lopen patiënten door het experiment risico’s op onvolledige diagnoses en overbehandeling. Ook dreigt er gevaar van onnodige kosten. “De afgelopen jaren hebben we keer op keer onze argumenten tegen het experiment feitelijk onderbouwd”, zegt Brands. “En keer op keer zijn onze argumenten zonder weerlegging terzijde geschoven. De minister is niet vatbaar gebleken voor redelijke argumenten. En nu moet ik tot mijn spijt constateren dat ook de Tweede Kamer hem niet heeft tegengehouden.”

Waarborgen

De KNMT heeft nu de hoop gevestigd op de Raad van State. In een brief aan ’s lands hoogste rechtsorgaan kaart de KNMT de juridische haken en ogen aan. De Tweede Kamer heeft wel twee aanpassingen afgedwongen. Zo krijgt de Kamer de resultaten van een nulmeting voor aanvang van het experiment. Ook komen er waarborgen dat mondhygiënisten samenwerkingsafspraken met tandartsen maken voor het geval zich calamiteiten voordoen. Een motie van de SP om het experiment uit te stellen totdat het Capaciteitsorgaan de effecten ervan in beeld heeft gebracht haalde het niet.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

20 december 2018

Het verrichten van specialistische zorg door níet specialisten op grond van geldbesparing is aan het doorschieten. Volgende stap is dat de tandarts het voor hetzelfde tarief moet gaan doen als de hygiënist. Zoniet; de patiënt betaalt zelf het meerdere.

Peter Koopman

21 december 2018

In Duitsland had/heeft men
“Dentisten” en “Zahnärzte”. Nu in Nederland ook?

Top